Datum plaatsing: 11 januari 2012

Signum viert honderdjarig jubileum's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Het katholieke schoolbestuur Signum viert dat honderd jaar geleden de voorloper de Sint Jan-Stichting werd opgericht. Dat doet Signum met een feest voor (oud-) medewerkers op vrijdag 20 januari 2012 in de Kentering in Rosmalen en met een jubileumboek aan het eind van dit schooljaar.

Alle katholieke basisscholen in de gemeente Den Bosch (en een in Zaltbommel) horen nu bij Signum. Dat is wel eens anders geweest. Voordat de Sint Jan-Stichting bestond, stonden de katholieke scholen onder het bestuur van verschillende parochies of kloosters. Vijf parochies slaan in 1911 de handen ineen, omdat de kosten voor de bouw en uitbreiding van scholen anders te hoog worden. Op 27 december 1911 ondertekenden de vijf pastoors en de directeur van de Bisschoppelijke Kweekschool, Mgr. Diepen, de oprichtingsakte van de Sint Jan-Stichting. Samen hebben zij dan acht lagere scholen met in totaal 2020 jongens. Ze besluiten meteen om er twee scholen bij te bouwen.

De Sint Jan-Stichting groeit met de bevolking en met de veranderende tijdsgeest mee. De catechismus wordt minder belangrijk, scholen worden gemengd en later ook gekleurd. In de loop van jaren vinden steeds meer scholen aansluiting bij de Sint Jan-Sichting. Meer dan dertig scholen telt de stichting in de jaren zeventig. Dat worden er weer minder wanneer de kleuterscholen halverwege de jaren tachtig opgaan in de basisscholen en de middelbare scholen eind jaren tachtig hun eigen weg gaan. De Sint Jan-Stichting dijt daarna weer uit door de fusie met S.P.O.H. in 2002. Door die fusie komen ook de katholieke basisscholen van Den Bosch-noord, Empel, Engelen en Rosmalen onder het bestuur van de stichting, die dan verandert van naam naar Signum. Signum telt anno 2011 zo’n 7000 leerlingen en 800 medewerkers.

,,Het is goed om stil te staan bij zo’n jubileum” vertelt huidig voorzitter van het College van Bestuur Jan Timmers. ,,Wij hechten waarde aan het verleden en aan dat wat we samen hebben opgebouwd. Dat vieren we met een feest, wat tegelijk een soort reünie wordt. En daarna richten we onze blik weer vooruit, op de horizon. Want we zijn ondernemend in onderwijs.’’

Oud-medewerkers zijn van harte welkom op het feest op 20 januari 2012 in de Kentering in Rosmalen. Wie onverhoopt geen uitnodiging heeft gehad, mag dit als een invitatie zien en zich melden bij Signum via mail: jubileum@signumonderwijs. (red)Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.25445