Datum plaatsing: 20 april 2012

Heemschuur heropent in Heesch


Heemschuur heropent in Heesch


Heesch (Bernheze): De renovatie van Heemschuur Maasland is afgerond. Het historisch centrum in Heesch wordt op zaterdag 21 april aanstaande officieel geopend door cultuurwethouder Ad Donkers. Speciale gast is René Bastiaanse, directeur van het Brabants Historisch Informatie Centrum. Rasverteller Bastiaanse presenteerde ook zeven seizoenen lang het regionale televisieprogramma De Wandeling. Gelegenheidsgezelschap De Vier Rotten brengt een stukje cabaret. De festiviteiten beginnen om 15.00 en eindigen om 18.00 uur. Heemkundekring De Elf Rotten houdt op zondag 22 april tussen 12.00 en 17.00 uur open huis. Belangstellingen kunnen dan de Heemschuur bezoeken en een tijdelijke expositie met oude foto’s bekijken. Dit jaar is het vijfentwintig jaar geleden dat de kring werd opgericht.

Door Marcel Bosmans

“Dat de verbouwing van de Heemschuur na drie jaar is afgerond, dat maakt het jubileumfeest compleet”, menen voorzitter Ger Fransen en secretaris Hans Pennings. Pennings zit al een kwart eeuw in het bestuur van de heemkundekring, Fransen is vanaf het begin lid. De Heemschuur bestaat al langer. “In 1972 werd de regionale heemkundekring Maasland opgericht”, legt historicus Pennings uit. “Deze vereniging was al op deze plek gevestigd.” Omdat de binding met de regio toch minder sterk bleek dan de band met het eigen dorp kwam er halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw een einde aan het verband. Nadat de organisatie zichzelf had opgeheven, werden op diverse plaatsen in de regio afzonderlijke kringen geformeerd. Zo zag in Heesch Heemkundekring De Elf Rotten het levenslicht. De naam van de vereniging verwijst naar het aantal lokale buurtschappen. Omdat het dorp al de thuishaven van de regionale kring was nam de nieuwe club de locatie en de collectie van de opgedoekte organisatie over. Het beheer werd ondergebracht in de stichting Heemschuur Maasland. De verzameling bestond vooral uit archeologische vondsten –de kring had een eigen archeologische werkgroep die samen met de Universiteit van Leiden opgravingen verrichtte in Oss en omgeving- en heel veel voorwerpen die refereerden aan het agrarische verleden.

Na een korte aanloopperiode werd De Elf Rotten werd in 1987 officieel opgericht. De kring startte met 25 leden, waarvan het merendeel al betrokken was geweest bij de regionale voorganger. De jonge Ossenaar Pennings nam zitting in het bestuur. Lee Ceelen werd voorzitter. De toenmalig wethouder was de grote kartrekker van de jonge vereniging. Ceelen was bodemkundige van beroep en een verwoed amateurarcheoloog. “Onder zijn bewind zijn dan ook heel veel scherven naar boven gehaald”, weet Pennings zich te herinneren. “Als boerenzoon had hij tevens een passie voor landbouwwerktuigen. Een groot deel van zijn vrije tijd bracht hij in de heemschuur door. Ceelen nam ook zelf voorwerpen mee naar huis om te op te knappen en schoon te maken. “

Als regionale voorziening kon de Heemschuur aanvankelijk op subsidie van het toenmalige streekgewest rekenen. “Toen het streekgewest ophield te bestaan bleek de gemeente om ons financieel te ondersteunen”, zegt Fransen. “Tot op heden onderhouden we een goede relatie met de lokale overheid.” In 1988 werd de schuur verbouwd tot een centrum voor geschiedkundige activiteiten dat tevens onderdak bood aan een eigen museumpje. Het bleek geen ideale vergaderplek. “Omdat het aan isolatie ontbrak was het er in de winters stervenskoud”, vertelt Pennings. Op aandringen van de fotowerkgroep werd er daarom een oproep in de krant geplaatst. Drie partijen bleken bereid om een ruimte voor de werkgroepen beschikbaar te stellen. “Van Munster Recyclers kwam met de beste aanbieding. Op het terrein van de papierhandel bevond zich een woning, waarvan we de benedenverdieping ‘om niet’ mochten gebruiken. We stonden er wel op om zelf de kosten van gas, water en licht te betalen, maar daarbij ging het om kleine bedragen.”

Acht jaar lang was de kring er kind aan huis. “De collectie bleef in de Heemschuur, er werd vergaderd bij Van Munster en voor lezingen en grootschaligere activiteiten weken we uit naar Cultureel Centrum De Pas”, vervolgt Fransen. Opereren vanuit drie verschillende locaties bleek niet ideaal. “De werkgroepen morden. Oudste lid Antoon van der Stappen drong in een stevige brief aan op betere huisvesting. Omdat we nodige fotoboeken hadden verkocht, was de clubkas goed gevuld. Dat alles resulteerde in een vraag aan de gemeente, de huidige eigenaar van de heemschuur, of we dat geld mochten gebruiken om de accommodatie te verbouwen. Zij zag daar geen bezwaar in.” In het kader van het groot onderhoud aan het gebouw heeft Bernheze zelf de isolatie en de vernieuwing van het dak ter hand genomen. “Het complex is nu dus volledig gerenoveerd.”

De heemkundekring heeft de Heemschuur opnieuw ingedeeld. Deze beschikt nu over een grote zaal voor lezingen, vergaderingen en (wissel)tentoonstellingen en een studiezaal waar leden en niet-leden onderzoek kunnen doen. Het arsenaal aan artefacten is in de loop van de jaren uitgebreid met onder andere foto’s, kledij (van poffers tot kazuifels), werktuigen (van doktersspullen tot slagersgerei) en een klein aantal winkelopstellingen (van kruidenier tot schoenmakerij). “Het is aan de gouden handjes van vrijwilliger Frans van den Akker te danken dat veel voorwerpen een tweede leven hebben gekregen”, aldus Pennings. Een deel van de vaste museumcollectie bevindt zich op de begane grond. De grote stukken uit de verzameling zijn naar de bovenverdieping verhuisd. Door de objecten verdiept en aangelicht uit te stallen en te voorzien van een verklarende tekst is het arsenaal aan artefacten toegankelijker geworden.

Het kringbestuur wil meer mensen laten kennismaken met de eigen geschiedenis. “Het streven is om de vaste opening op zondag in ere te herstellen en vaker groepen te ontvangen”, geeft Fransen aan. “We zoeken ook aansluiting bij het educatieve erfgoedproject Jet en Jan.” Leerlingen van de basisscholen worden hierbij uitgenodigd om honderd jaar terug te gaan in de tijd. “Zij gaan aan de slag met speelgoed en werktuigen die de Jet en Jan rond 1910 gebruikten.”

De Elf Rotten probeert zoveel mogelijk heemkundig relevante gegevens in de schuur onder te brengen. De foto’s, archiefstukken en de bibliotheek vormen de basis voor een historisch documentatiecentrum. Een groot deel van de collectie kan door bezoekers ingezien worden. “Leden mogen boeken mee naar huis nemen”, stelt Pennings. Archieven worden zoveel mogelijk gedigitaliseerd, zodat ze overal ter wereld via de website geraadpleegd kunnen worden. “Het verleden heeft dus volop toekomst in Heesch.”

Ongeveer vijftig mensen zijn momenteel lid van de heemkundekring. “Dat aantal is vrij constant, maar we hopen natuurlijk op een verdere groei van het vrijwilligersbestand. Hoe meer helpende handen, hoe meer we kunnen doen.” De huidige club is al zeer actief. “Er zijn steeds meer werkgroepen bijgekomen. Nu na drie jaar zwoegen de verbouwing afgerond is, ontstaat er weer ruimte voor nieuwe initiatieven. Een nieuw fotoboek staat al op stapel, alsmede een geactualiseerde heruitgave van het vijfendertig jaar oude standaardwerk Heesch van Verleden tot Heden. Pennings wil ook het eigen tijdschrift nieuw leven inblazen. “Daarin kunnen niet alleen artikelen, maar ook advertenties worden geplaatst. Het is dan zowel in heemkundig als in financieel opzicht van meerwaarde.”

Heemkundekring De Elf Rotten / Heemschuur Maasland
Adres: Schoonstraat 35 Heesch
Website: www.de-elf-rotten.nl

Ger Fransen en Hans Pennings in het winkeltje van de Heemschuur in Heesch.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.27286