Datum plaatsing: 09 december 2007

In Memoriam Herman de Louw (1921-2007)Oss (Oss): In de late avond van zijn 86e verjaardag, 3 december 2007, is de eerste Ere-President van de Stichting CarnavalsViering Oss overleden. Hij overleed na een kort ziekbed in Zuid-Spanje waar hij met zijn echtgenote bijna 20 jaar geleden ging wonen.

Herman werd President van de “Ossekoppen” in 1967, waar hij een bliksemcarrière maakte. In mei van dat jaar werd hij lid van de Raad van Elf, een paar maanden later vice-voorzitter en in september President. Een dergelijk snelle carrière kon gemaakt worden, omdat Herman al enige jaren op de achtergrond figureerde. Tezamen met o.a. Willy Walters, Wim Terpstra (Oud-Stadsprins Willem I) die hij opvolgde, Tiny Pennings, Appie Bouwman en Stef Reinaard heeft hij met voortvarendheid leiding gegeven aan het ontwikkelingsproces van het Osse openbaar carnaval. Dat was geen simpele klus want vanuit het niets was de Stichting CarnavalsViering Oss begonnen haar doelstelling gestalte te geven, maar om voldoende draagvlak in de stad, medewerking van de bestaande carnavalsverenigingen en de carnavalsvierders te krijgen en voldoende financiële middelen was niet eenvoudig. Door zijn netwerk, enorme inzet en van zijn medebestuursleden en slaagde hij erin het openbaar carnaval een niet meer weg te denken plaats te geven in het sociaal/culturele leven van de stad Oss en te laten wortelen. Ook werden bronnen als sponsors en donateurs aangeboord en zo werd een deugdelijk financieel fundament geschapen. Na negen tropenjaren trad hij af in het voorjaar van 1976. Vanwege zijn grote verdiensten werd Herman benoemd tot Ere-President van de Stichting CarnavalsViering Oss. Hij bleef op de achtergrond tot de zomer van 1979 toen Jules Koops als President was afgetreden met de secretaris Bob Oostveen en geen opvolgers gevonden konden worden. Erger nog, andere bestuursleden traden ook af. Herman nam zijn verantwoordelijkheid en ging op zoek naar een nieuwe President. Hij vond Jos van Erp bereid President te worden en deze slaagde erin een nieuw bestuur te formeren. Herman had opnieuw zijn waarde als Ossekop bewezen. Nadat Herman en zijn echtgenote enige jaren in de winter in Zuid-Spanje hadden overwintert vestigden zij zich rond 1988 definitief in Zuid-Spanje. Maar de liefde voor het carnaval bleef en samen met Jan Hermkens, de vader van de huidige Stadsprins Peet I en voormalig bestuurslid van de Stichting CarnavalsViering Oss, richtten zij de “Hollandse Vereniging Benidorm e.o.” op, om carnaval te vieren, naast andere activiteiten. Jan Hermkens was in Benidorm driemaal Prins carnaval.
In zijn werkzame leven was Herman jarenlang actief in de vleeswereld, o.a. als directeur bij de NCB in Boxtel en later met een eigen bedrijf in Oss. Hij sloot zijn werkzame leven af als uitbater van “La Marmite”. Het huwelijk van Herman en zijn echtgenote bleef kinderloos. De Osse gemeenschap is Herman veel dank en waardering schuldig voor de wijze waarop hij leiding heeft aan de ontwikkeling van het openbaar carnaval in de stad.
Mevrouw Jos. de Louw-van Orsouw wensen wij alle sterkte toe om het verlies van haar Herman te verwerken en te dragen. Moge Herman rusten in vrede!

Robert-Jan Steegman, Jos van Erp,
President. Ere-President.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15467