Datum plaatsing: 06 februari 2017

VVD Bernheze: Zwaar weer voor De Pas


VVD Bernheze: Zwaar weer voor De Pas


Heesch (Bernheze): De VVD-Bernheze maakt zich ernstig zorgen over de financiële situatie bij Cultureel Centrum de Pas.
Al in 2007-2008 is door een extern bureau onderzocht waarom het moeilijk was om tot een gezonde exploitatie te komen. Na dit onderzoek is er door de gemeente financieel schoon schip gemaakt en zijn er prestatieafspraken met het bestuur van de Pas gemaakt. Hier staat vanaf 2008 een subsidie van € 101.500,- tegenover. Deze subsidie was lager dan het werkelijke tekort op de theaterfunctie van € 150.000,-. Dit verschil werd als taakstelling opgelegd aan De Pas. In de jaren tot 2013 bleken de taakstelling en de gekozen werkwijze effect te hebben en werden er zwarte cijfers geschreven.
Sinds 2013 is dat niet meer het geval en zijn alle functies afzonderlijk, inclusief de horeca, verliesgevend. Wat is er dan verkeerd gegaan?
Op 31 december 2016 liep de subsidieovereenkomst met De Pas af, maar, voordat het zo ver was, werd er voor de periode 2016-2018 een “transitieperiode” afgesproken. In deze periode kunnen de ingezette trajecten doorlopen en is de subsidiestroom gewaarborgd. De gemeenteraad werd hierin niet betrokken.
Inmiddels zijn 2 externe bureaus met onderzoeken aan de gang. Kosten?
Nu, 4 jaar later, wordt de gemeenteraad er weer bij betrokken en mogen wij meepraten tijdens de opiniërende bespreking in de commissie Maatschappelijke Zaken van dinsdag 21 februari 2017.
De VVD-Bernheze vindt het onbegrijpelijk dat het college de problemen gewoon 4 jaar laat voortsudderen en dan aan de bel trekt. Waar ligt dan de verantwoordelijkheid?

Wilt u reageren http://bernheze.vvd.nl/contact

Jack van der Dussen
Fractievoorzitter VVD-Bernheze

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15571