Datum plaatsing: 21 februari 2017

Actualisatie bestemmingsplan Kom NulandNuland ('s Hertogenbosch): Voor kom Nuland wordt een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Een bestemmingsplan wordt elke tien jaar opnieuw vastgesteld op grond van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan ‘Kernen Maasdonk’ is op 1 augustus 2007 onherroepelijk geworden. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in een actualisatie van het bestemmingsplan voor de kom van Nuland. Het gaat om een conserverend plan. Dat betekent dat in het bestemmingsplan geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen rechtstreeks mogelijk worden gemaakt.

Het voorontwerpbestemmingsplan is vanaf 20 februari zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kan eenieder een inspraakreactie op dit voorontwerp inbrengen.

Op 9 maart is er vanaf 17.30 uur tot 19.30 uur een inloopavond in gemeenschapshuis De Meent. Op deze avond beantwoorden medewerkers van de gemeente vragen over het voorontwerpbestemmingsplan. De gemeente ’s-Hertogenbosch nodigt u van harte uit voor deze inloopavond.

Voor het raadplegen van de relevante stukken verwijzen wij u naar bijgaande link, waar zowel het bestemmingsplan als de bijbehorende stukken op zijn te vinden.
https://www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/bouwen-en-wonen/ruimtelijkeplannen/ruimtelijke-plannen-in-procedure/kom-nuland.htmlUw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13696