Datum plaatsing: 06 maart 2017

ONS welzijn organiseert informatieavond Buitenspeeldag gemeente OssRegio (Oss): Ook dit jaar mogen kinderen weer voor een middag veilig op straat spelen. Dit kan op de Landelijke Buitenspeeldag. Op woensdag 8 maart is er een informatieavond over de Buitenspeeldag in Ontmoetingscentrum Meteoor, oude Litherweg 20 in Oss. De avond is bedoeld voor iedereen die een buitenspeeldag wil organiseren.

Op woensdag 14 juni is het Landelijke Buitenspeeldag. Ook in de hele gemeente Oss. Tijdens deze dag worden in heel Nederland straten afgesloten voor het verkeer. Kinderen krijgen zo een echte speelstraat. Tevens is deze dag ook een protest tegen de gevaren in het verkeer die de kinderen in hun bewegingsvrijheid beperken. Zo is de Buitenspeeldag naast één groot kinderfeest ook een actiedag voor een veilig en kindvriendelijk verkeer.

Op woensdag 8 maart organiseert ONS welzijn een informatieavond over de Buitenspeeldag in Ontmoetingscentrum Meteoor, oude Litherweg 20 in Oss. De informatieavond begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Tijdens deze avond zal informatie gegeven worden over de vergunningaanvraag, de verzekering en kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Mocht u samen met bewoners uit uw straat dit jaar mee willen doen, dan bent u van harte uitgenodigd voor deze avond.

Indien u naar de informatieavond wilt gaan en ons dit tijdig vertelt, sturen wij u reeds vóór deze avond informatie en het vergunningsaanvraagformulier toe. U kunt dit formulier dan ingevuld meenemen en inleveren. De groepen die vorig jaar hebben meegedaan ontvangen automatisch een uitnodiging en vergunningaanvraagformulier. Aanvraagformulieren van de buitenspeeldag kunnen ook worden gedownload via de website van ONS welzijn. www.ons-welzijn.nl

De Landelijke Buitenspeeldag wordt in de gemeente Oss georganiseerd door vele straatcomités, in samenwerking met de wijkstichtingen, de gemeente en ONS welzijn, in totaal doen een kleine honderd straten mee. ONS welzijn coördineert de vergunningaanvraag, verzorgt de algemene informatievoorziening naar betrokkenen, verzorgt de publiciteit en ondersteunt middels de opbouwwerkers de straatcomités in wijken en kernen.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Carla Bloks,088 3742525 of per e-mail carla.Bloks@ons-welzijn.nl of Anita van Erp, 088 3742525 of per mail anita.vanerp@ons-welzijn.nl

Wij hopen u te mogen begroeten en samen met u een heel leuke buitenspeeldag te organiseren op woensdagmiddag 14 juni 2017!
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13498