Datum plaatsing: 20 maart 2017

Geloven in Kleurení: expositie over liturgische kleuren


Geloven in Kleurení: expositie over liturgische kleuren


Heesch (Bernheze): Op zondag 26 maart organiseert Heemkundekring ĎDe Elf Rottení in Heesch een bijzondere expositie over het gebruik van kleur in de katholieke liturgie aan de hand van kazuifels en dalmatieken uit de collectie van de Petrus-EmmaŁskerk. De expositie vindt plaats in de Heemschuur in Heesch van 13.00 tot 17.00 uur.

De heemkundekring beheert al vele jaren een prachtige collectie paramenten afkomstig van de Petrus-EmmaŁskerk in Heesch. De collectie is een bruikleen van de parochie De Goede Herder. De expositie is tot stand gekomen in samenwerking met de parochie en vormt de opmaat naar het belangrijkste feest van de Katholieke kerk: Pasen. Directe aanleiding is de teruggave van de collectie aan de parochie.

De Katholieke kerk kent voor de vele vieringen gedurende het kerkelijk jaar diverse liturgische kleuren.
Een liturgische kleur is de kleur van de liturgische gewaden die binnen de Katholieke Kerk en Orthodoxe Kerk gedragen worden door de voorganger of celebrant en de eventuele medecelebranten tijdens de Mis of de Liturgie en het goddelijk officie of urengebed (getijden). Al naargelang de aard van een kerkelijke feestdag of het tijdstip van een kerkelijke viering varieert de kleur van de gewaden. Dit is geen vrijblijvend kleurgebruik. Het is sinds 1570 vastgelegd als voorschrift binnen de Rooms-Katholieke of Latijnse Kerk. Tussen de Latijnse Kerk en de Oosters-katholieke Kerken bestaan wel kleurverschillen. De katholieken van de verschillende Oosterse riten gebruiken de traditie van liturgische kleuren zoals die ook in de Oosters-orthodoxe Kerken en de OriŽntaals-orthodoxe Kerken gebruikelijk is. In navolging van het katholieke, westerse gebruik van liturgische kleuren, gebruiken sinds het einde van de twintigste eeuw ook voorgangers binnen verschillende protestantse kerken in toenemende mate deze liturgische kleuren. In de lutherse kerkgenootschappen van ScandinaviŽ waar het kazuifel gehandhaafd werd, draagt men al langer gewaden in de liturgische kleuren. In Calvinistische kerken van orthodoxe snit wordt dit gebruik veelal afgewezen.

De liturgische kleuren gelden voor het kazuifel, de dalmatiek, de stola en de koorkap, maar ook voor de bursa en het antependium. Daarnaast worden tegenwoordig ook vaak andere textilia in de liturgische kleuren uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld een kleed dat van de lezenaar afhangt. De liturgische kleuren zijn: groen, rood, paars, wit, roze, zwart en bijzondere kleuren als goud.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.28616