Datum plaatsing: 20 maart 2017

PvdA wil verbeteringen in reclassering Den Bosch's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Het zorgen dat mensen die met justitie in aanraking zijn geweest niet weer de fout in gaan, resocialiseren en een tweede kans krijgen: daar maakt de reclassering in onze stad zich hard voor. Zo vermindert de kans op recidive en wordt de stad veiliger. Wie ooit de fout inging krijgt een nieuwe kans om weer mee te doen aan onze samenleving - om een goede buur en een keurige belastingbetaler te worden.

In gesprekken die we de afgelopen periode gevoerd hebben met betrokkenen bij het reclasseringsproces komen forse knelpunten naar voren. De samenwerking tussen gemeente, welzijnsorganisaties, schuldsanering, opvang en corporaties verloopt op een aantal punten onvoldoende soepel.

Zo is om de procedure voor werk, woning, zorgverzekering en schuldsanering te starten bijvoorbeeld een postadres noodzakelijk. Veel cliënten hebben echter geen vaste woon en verblijfplaats, voor hen verstrekt Juvans voor drie maanden een postadres. Die periode is echter veel te kort. Als immers na drie maanden nog geen vaste verblijfplaats gevonden is –wat gezien de huidige druk op de woningmarkt met grote regelmaat voorkomt- vervalt dit tijdelijke adres. Gevolg: de ingezette procedures worden gestaakt. Een goed begin wordt in de knop gebroken. Ook bij het inkomen zien we forse knelpunten. Binnen drie maanden moet iemand woonruimte gevonden hebben. Echter, het verstrekken van een uitkering duurt acht weken. Het verstrekken van tweemaal het huurbedrag na 12 weken is daarmee voor velen een niet te nemen drempel.

De Bossche PvdA wil daarom dat het stadsbestuur het proces van reclassering tegen het licht houdt om verbeteringen aan te brengen.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

politiek nieuws

© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15729