Datum plaatsing: 21 maart 2017

Uitvoering Centrumplan in volle vaart vooruit


Uitvoering Centrumplan in volle vaart vooruit


Rosmalen ('s Hertogenbosch): In een eerder interview met Eric Logister, wethouder ruimtelijke ontwikkeling, beloofde hij met het Centrumplan meteen aan de slag te zullen gaan zodra de Raad van State dat goed vond. Die belofte is hij nagekomen, dat kan niemand zijn ontgaan. Binnen twee dagen na de uitspraak van de RvS stonden de graafmachines hun werk te doen. Het Centrumplan waar Rosmalens Belang zich al jaren sterk voor maakt komt er.

Door Herman van Dinther

Logister maakte eerder ook al duidelijk dat hij het hele proces transparant wilde laten verlopen en vooral met alle betrokkenen goed wil communiceren. Om te beginnen waren daar al enkele informatieve brieven naar de mensen die kort bij het te realiseren Centrum wonen. Een bijeenkomst op maandag 6 maart was bedoeld om diezelfde mensen uitvoerig te informeren. Verwacht werd dat enkele tientallen geïnteresseerden de avond zouden bijwonen. De tamtam had echter zijn werk gedaan zodat de grote zaal van De Kentering behoorlijk vol zat. De sprekers, allen deskundigen op hun specifieke gebied, hadden dan ook een ruim gehoor.
In rap tempo werd de planning doorgenomen waaruit bleek dat na het bouwrijp maken en het slaan van 600 paalfunderingen de ruwbouw in september van start gaat om al in het tweede kwartaal van 2018 klaar te zijn. Daarna kan met de afbouw worden begonnen. Dat betekent dat de winkels al medio 2018 klaar zijn waarbij de afwerking van de appartementen nog even doorgaat en met de bouwvakantie kan worden afgerond. Het woonrijp maken, dat wil zeggen, het inrichten van de omgeving met straatmeubilair, verlichting en groen loopt nog wat verder door. In deze fase zal ook de riolering en het straatwerk van Burg. Woltersstraat en Dorpsstraat worden aangepakt.

Hart van Winkelacht
Concept en design architect Brian King van ontwikkelaar Foruminvest is er trots op dat het plan van Sjoerd Soeters nu eindelijk tot uitvoering komt. De gebouwen aan de Dorpsstraat krijgen het dorpse karakter terug in de vorm van een boerderijtype. Verder achterin het plan waar ook de supermarkten Lidl en Jumbo komen wordt de bouw wat hoger. De belangstelling voor de winkelruimten is groot. Een belangrijk deel van de units heeft al een huurder wat betekent dat behalve de twee supermarkten er onder andere winkels komen van Hema, Van Haren, Kruidvat, Ici Paris, Levix computers, een ijssalon en de brasserie die Henkjan Pennings in de monumentale villa gaat exploiteren. De Driesprong blijft het hart van het totale centrum waarin zich de achtvorm mooi laat zien.

Op zijn kop
Jos van Son, wethouder voor Rosmalens Belang, glimt van oor tot oor wanneer hij met Menno ten Cate, de projectleider die namens de gemeente verantwoordelijk is voor het openbare gebied in dit plan, de werkzaamheden gadeslaat. Jos: “Een flink deel van de riolering ligt al in de grond, het gaat rap allemaal. We werken uiteraard met eigentijdse materialen met oog voor duurzaamheid. Zo vangen poreuze betonnen buizen de afvoer van het regenwater op dat niet in het riool terecht komt, maar aan het grondwater wordt toegevoegd.
Bij de voorbereiding en uitwerking van de plannen hebben we uiteraard ook gekeken naar de verkeersafwikkeling van het bouwverkeer. Met de veiligheid voor ogen en een minimum aan overlast voor de bewoners wordt het bouwverkeer geleid via Tuinstraat/Dorpsstaat en via Burg. Woltersstraat/ Dorpsstraat. We nemen daartoe tijdelijke verkeersmaatregelen en bereiden definitieve verkeersmaatregelen voor. Intern hebben we een en ander al duidelijk in beeld en bereiden we een noodzakelijk verkeersbesluit voor. Die plannen komen ter inzage te liggen, maar we overleggen vanzelfsprekend met omwonenden en betrokkenen.
We hechten eraan dat we straks één mooi centrum krijgen waarbij het winkelend publiek als voetganger alle ruimte moet krijgen”, benadrukt de wethouder.
De gedachten gaan daarbij uit naar een knip in de Raadhuisstraat richting Dorpsstraat waardoor de winkelruimten van villa Marquant aansluiten en deel uitmaken van De Driesprong. Dat zou voor de beleving in het centrum een heel mooie stap zijn.
Een ding is zeker, Rosmalen is voorlopig een en al dynamiek op bouwgebied.

Leefbaar en veilig
“Want niet alleen zijn we nu volop aan de slag met het centrumplan, ook op andere plaatsen in Rosmalen is er volop reuring. Zo ontstaat er momenteel een mooi project op de plaats waar kippenslachterij Van Creij zat. Negen woningen worden gerealiseerd aan de Pastoriestraat/ Burg. Nieuwenhuijzenstraat. De oude Annenborch wordt gesloopt om plaats te maken voor woningen, Hoedemakers ontwikkelt in Maliskamp het plan Eikenburg, de Lanen in De Groote Wielen worden ingevuld, het terrein van Stiho/Van Hoof komt beschikbaar voor woningbouw. Dus er staat nogal wat te gebeuren. De openbare ruimte bij die projecten moet op een goede manier worden ingevuld. Leefbaarheid en veiligheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Omdat openbare ruimte tot mijn portefeuille behoort hou ik de vinger aan de pols bij de ontwikkeling en uitwerking van al die bouwplannen. Ik trek van tijd tot tijd mijn gele jas aan om met beide benen in de praktijk te staan.”

Informatie over het centrumplan op
www.s-hertogenbosch.nl/centrumplan-rosmalen.


Uitvoering Centrumplan in volle vaart vooruit
Uitvoering Centrumplan in volle vaart vooruit
Uitvoering Centrumplan in volle vaart vooruit
Uitvoering Centrumplan in volle vaart vooruit


Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.31419