Datum plaatsing: 25 maart 2017

Koninklijke Onderscheiding dhr. Van Breugel


Koninklijke Onderscheiding dhr. Van Breugel


Gestel (Sint-Michielsgestel): Op 24 maart 2017 werd de heer A.F.L. (Adriaan) van Breugel, geboren op 10 augustus 1958, uit SintMichielsgestel
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Sinds 1971 is de heer Van Breugel lid van het Gilde St. Anthonius en St. Barbara. Hij begon als
tamboer en heeft zich sinds 15 jaar bekwaamd in het bazuinblazen. Naast het bazuinblazen is de heer
Van Breugel een begenadigd schutter en werd hij o.a. 5x winnaar van het wisselschild van de
onderlinge schietcompetitie. Sinds 35 jaar is zijn grootste taak die van Deken Schrijver (secretaris) en
maakt hij deel uit van de Gilde-overheid (bestuur).

In 1977 was de heer Van Breugel een van de oprichters van Carnavalsvereniging De Fobussen en gaf
hij de vereniging zijn naam. Hij was 5 jaar secretaris (1985-1990) en nam in 1982 het initiatief om een
aantal leden de eerste beginselen van de muziek bij te brengen. Sinds 2000 is de heer Van Breugel
dirigent en muzikaal leider van de vereniging. Door de jaren heeft hij deel uitgemaakt van alle
commissies binnen de vereniging (feest-, jubileum-, muziek- en weekendcommissie). Verder is de
heer Van Breugel sinds 2000 trekker van het combo dat het jaarlijkse 3-daags evenement 'Torenproat'
(tonpraten) muzikaal omlijst.

Sinds 1968 is de heer Van Breugel lid van Harmonievereniging St. MichaŽl. De heer Van Breugel
maakte deel uit van de orkestcommissie (2009-2015) en was als zodanig lid van de adviserende
Verenigingsraad (= algemeen bestuur) die het dagelijks bestuur van de Harmonievereniging adviseert.
De heer Van Breugel was 5 jaar (2010-2015) dirigent en orkestleider bij o.a. serenades. Verder heeft
de heer Van Breugel deel uit gemaakt van de commissie die zich boog over de toekomst van de
Harmonievereniging (2009). Ook valt de heer Van Breugel in bij andere orkesten (2010-heden).

Burgemeester Pommer reikte de onderscheiding uit op 24 maart 2017 tijdens de jaarvergadering van
het Gilde St. Anthonius en St. Barbara in Gasterij De Zwaantjes.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14755