Datum plaatsing: 03 april 2017

Progressief Bernheze: Mest een groot probleem


Progressief Bernheze: Mest een groot probleem


Heesch (Bernheze): Voor de bescherming van het milieu zijn de normen voor het gebruiken van dierlijke mest de laatste jaren naar beneden bijgesteld. Steeds meer boeren moeten daarom dierlijke mest afvoeren van het bedrijf. In Oost-Brabant is hierdoor veel mesttransport. Mest afvoeren is duur. Duurzame oplossingen voor het mestoverschot zijn er niet.

Inkrimpen
Progressief Bernheze kiest voor de meest effectieve oplossing. Het aantal dieren in de veehouderij moet gaan krimpen. Mestfabrieken zijn geen oplossing voor het mestoverschot. Mestfabrieken zijn gevaarlijk en niet betaalbaar. De politiek moet besluiten de veestapel in te krimpen. Tot nu toe wijzen de politici steeds naar elkaar en neemt niemand een besluit. Het lijkt dat een nieuwe ramp als de Q-koorts nodig is om de politiek aan te zetten tot het maken van deze keuze. Als het aan Progressief Bernheze ligt komen er geen nieuwe stallen meer bij en worden bouwblokken niet groter. Stallen die leeg komen worden afgebroken en de vergunning voor het houden van vee ingetrokken.

Drinkwater
Het drinkwater in Brabant wordt bedreigd. Omdat de afgelopen jaren meer dierlijke mest op het land is gebruikt dan de gewassen nodig hadden zijn er veel meststoffen in het grondwater gekomen. De drinkwaterpompstations in Boxmeer en Vierlingsbeek zijn al gesloten. Drinkwater dreigt steeds duurder te worden omdat meer zuivering nodig is.

Grondgebonden
De toekomst voor de veehouderij is grondgebonden. Het aantal dieren dat een boer mag houden is dan afhankelijk van de hoeveelheid grond. Gelukkig zijn er al boeren die hier aan voldoen.

Cent van den Berg, fractievoorzitterUw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2019 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14199