Datum plaatsing: 13 april 2017

Aan de slag voor een veilige buurt in Rosmalen en NulandRosmalen ('s Hertogenbosch): Het college maakt werk van 15 onveilige situaties in 30 km/uur gebieden. Vorig jaar hebben wijk –en bestuursraden onveilige situaties in 30 km/uur zones in beeld gebracht. Dit hebben ze op verzoek van de gemeente gedaan. Bewoners hebben hierbij aangegeven wat het knelpunt is en welke oplossing zij voor dit knelpunt zagen. We starten nu met actiepunten om op 15 plaatsen de verkeersveiligheid te vergroten.

Knelpunten en oplossingen
In totaal noemden bewoners 56 knelpunten. Deze lijst met knelpunten en mogelijke oplossingen heeft de gemeente voorzien van een prioritering met onderbouwing. Waar nodig hebben we de beschikbare snelheidsgegevens per straat toegevoegd. Dit leidde uiteindelijk tot een actielijst van 15 punten (pdf). Het college stelt nu verkeersmaatregelen voor de genoemde knelpunten en/of een eventueel vervolgonderzoek voor.

Actiepunten

Rosmalen
-Drempel aanleggen ter hoogte van speelveldje Brabanthoeven 223
-Drempel aanleggen bij Appartementencomplex Graafsebaan
-Inritconstructie aanleggen bij Rooseveltlaan en Molenstraat
- Graafsebaan; fietspad langs A59; gedeelde toegangsweg via Sasseltberg naar Zandstraat. Onderzoek doen naar bebording ‘Auto slechts te gast en pas op fietsers” oid. Bewoners Zandstraat pleiten tevens voor spiegels op het kruispunt
-Project Oosteinderweg opstarten (punt 20)

Nuland
-IJzerkampen-Zomerdijk Nuland. Nut en noodzaak van drempel onderzoeken

Hintham
-Pastoor van Thiellaan zebrapad aanbrengen. (punt 41)

Empel
-Kasteeldreef. Drempel verwijderen om gelijkwaardigheid kruising te verduidelijken
-St Landolinuslaan. Aanvullend verkeersonderzoek instellen om snelheid en hoeveelheid
autoverkeer inzichtelijk te maken (punt 48)


Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.16486