Datum plaatsing: 13 april 2017

Locatie vergadering Dorpsraad Nuland gewijzigdNuland ('s Hertogenbosch): Op 13 april besteden we de openbare bijeenkomst om 20.00 uur aan veiligheid. In tegenstelling tot eerdere berichten is de vergadering in de Tielebar

Buurtpreventie
Ongetwijfeld hebt u al eens gehoord over de buurtpreventie. De gemeente Ďs-Hertogenbosch vindt het fijn dat er door bewoners op die manier aan veiligheid wordt gewerkt.
Er zijn wel een aantal afspraken en voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Kom luisteren naar de presentatie.

Aandachtspunten veiligheid
Kom naar deze bijeenkomst over veiligheid om punten aan te dragen waar de dorpsraad en de gemeente aandacht aan moeten schenken in de komende tijd. We nemen uitgebreid de tijd om de aandachtspunten die u in brengt te bespreken en van acties te voorzien.

Veiligheid Schoolstraat
In goede samenwerking (school, politie, dorpsraad) is de veiligheid in de Schoolstraat onder de aandacht geweest. Tijd om te evalueren en desgewenst nieuwe acties in gang zetten.

Uitkomst veiligheid wijk en buurtmonitor
Eind 2016 is van de afdeling onderzoek en statistiek de wijk- en buurtmonitor verschenen. Onderdeel van het thema woonomgeving is veiligheid en die uitkomst willen we graag met u bespreken.

Wvttk
Wat verder op het gebied van veiligheid ter tafel komt

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.16334