Datum plaatsing: 14 april 2017

Infiltratievoorziening Vinkel feestelijk geopend


Infiltratievoorziening Vinkel feestelijk geopend


Vinkel ('s Hertogenbosch): Op donderdag 13 april hebben dagelijks bestuurslid Peter van Dijk van waterschap Aa en Maas en ondernemer Leon Steenbergen van Steenbergen Graszoden een unieke op maat gemaakte infiltratievoorziening in Vinkel geopend. Met één druk op de knop via de Ipad heeft Dagelijks Bestuurslid Peter van Dijk de pomp aan gezet.

Graszodenkweker Leon Steenbergen heeft een pompsysteem bedacht om met het overtollige water van zijn te natte gronden zijn droge gronden te voorzien van water. Door dit systeem is de watervoorziening voor de omgeving van de Vinkelsestraat sterk verbeterd. Vanuit het project ‘Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf’ is in samenwerking met het waterschap het particuliere initiatief van Steenbergen opgepakt.

Van te droog en te nat naar precies goed
Van de infiltratievoorziening is aan de oppervlakte weinig te zien. Een groot deel van de pompen en leidingen zijn onder het terrein van het bedrijf Steenbergen Graszoden gelegd. Initiatiefnemer Leon Steenbergen licht toe hoe het systeem werkt: “Het begon met het probleem dat ik aan de ene kant van mijn bedrijf last had van te natte gronden en aan de andere kant te droge gronden. Dus bedacht ik het idee om het drainagewater van de lage natte gronden op te pompen naar de hoger gelegen gronden in plaats van af te voeren naar de Groote Wetering. Dan hoef ik op de hoge droge gronden minder kostbaar grondwater te verspillen voor beregening. Met dit nieuwe systeem is het grondwaterniveau op zowel de hoog als laag gelegen percelen geoptimaliseerd.” Het idee heeft Steenbergen besproken met het waterschap en zo is het principe van aanvoer naar droge delen doorgetrokken naar een groter gebied. Onder andere bij landgoed De Berkt werd de slotgracht lokaal gevoed door relatief hoog waterpeil via laag gelegen landbouwgrond. Die route is nu niet meer nodig omdat het water nu via het nieuw aangelegde systeem naar achterliggend gebied wordt geleid.

Vasthouden en afvoeren
Peter van Dijk, bestuurslid waterschap Aa en Maas, benadrukte tijdens de opening dat het waterschap enthousiast is over het resultaat van het maatwerk dat geleverd is. “We hebben goed geluisterd naar wat de omgeving wil. In dit geval heeft een ondernemer zelf initiatief genomen en geïnvesteerd. Het waterschap draagt daaraan bij vanwege het belang voor de regio. Op alle schaalniveaus is kritisch gekeken naar de duurzaamheid van het watersysteem. In het streefpeilbesluit is de mate van conservering geoptimaliseerd en is ruimte geboden om te anticiperen op droge en natte situaties. Vasthouden als het kan, maar afvoeren als het moet. Hierdoor is het watersysteem beter ingericht op veranderende weersomstandigheden.”Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.30456