Datum plaatsing: 15 april 2017

PvdA wil onderzoek naar mogelijke Bossche bouwfraude's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Onlangs verscheen het eindrapport van de ombudscommissie naar het toezicht en de controle vanuit de gemeente ‘s-Hertogenbosch bij de bouw van de school ‘de Kameleon’ van onderwijsinstelling Signum. Een ontluisterend rapport waarin ernstige vermoedens van bouwfraude aan het licht komen.

De ombudscommissie focust zich naar aanleiding van een klacht van een klokkenluider op de rol van de gemeente in het toezicht en de controle. De conclusies zijn niet mals. De projectorganisatie rammelt, zorgelijke signalen over malversaties blijven hangen bij de ambtelijk projectleider van de gemeente en bereiken pas zeer laat het College, de gemeenteraad blijft in het ongewisse en zelfs tot op heden (reactie College op het rapport in raadsinformatiebulletin week 13) wijst het stadsbestuur op de verdeling van verantwoordelijkheden tussen schoolbestuur en de gemeente als reden waarom er niet adequaat gereageerd is op mogelijke malversaties met gemeenschapsgeld bij de aanbesteding. Dit terwijl deugdelijke besteding van belastinggeld en het kunnen vertrouwen op adequaat toezicht daarop tot de kern van goed bestuur behoort.

Het College heeft op een tweetal punten reeds actie ondernomen. Op het terrein van de projectorganisatie zijn naar aanleiding van een door de gemeente ingesteld onderzoek de nodige verbeteringen aangebracht. Ook neemt het College de aanbeveling van de ombudscommissie over om de gang van zaken rondom de vermeende malversaties en misstanden bij de bouw van de nieuwe school voor te leggen aan de Autoriteit consument en markt (AcM). Raadslid Pieter Paul Slikker vindt dat onvoldoende: ‘Er is mogelijk sprake van uitgebreide bouwfraude die veel verder gaat dan alleen de bouw van de Kameleon. Het ziet er naar uit dat jarenlang opdrachten zijn gegund aan één en dezelfde aannemer die tevens familielid is van de voorzitter van het College van Bestuur van de onderwijsinstelling. Het toezicht van de gemeente rammelde daarnaast en de gemeenteraad werd niet geïnformeerd. Dat moet tot de bodem uitgezocht.’

De PvdA pleit daarom voor een uitgebreid onderzoek van de Autoriteit consument en Markt naar alle nieuwbouw en renovatieactiviteiten van onderwijsinstelling Signum de afgelopen jaren. Ook wil de partij weten waarom het gemeentelijk toezicht zo heeft kunnen falen en waarom de gemeenteraad deze informatie onthouden is.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.16859