Datum plaatsing: 19 april 2017

Wijkraad RuwaardOss (Oss): Op maandag 24 april 2017 vergadert bovenstaande wijkraad. De vergadering begint om 19.30 uur en is in Dín Iemhof, zaal 5 (boven).

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Spreekrecht bewoners
4. Vaststellen definitieve agenda
5. Politie
6. Gebiedsbeheerder aan het woord:
a. Voortgang IUP-projecten
b. Actielijst
7. Verslag wijkraadsvergadering 20 maart 2017
8. Toelichting ĎProeftuiní (hoe kunnen we de zorg zo efficient regelen binnen onze wijk)
9. Werkgroepen:
a. Wagenaarstraat (Bart)
b. Midzomerfestijn (Els)
c. BuurtwerkT (Diana)
d. Ontmoeten (Iemhof) (Elly/Els)
e. Stand van zaken Sociaal Team (Bart)
f. Huis van de Wijk (Elly)
10. Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden
11. Mededelingen Rucrea
12. Ingekomen en uitgegane post
13. Rondvraag
14. Sluiting

Spreekrecht moet u voor de vergadering melden bij de voorzitter.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.16263