Datum plaatsing: 19 april 2017

Wijkraad RuwaardOss (Oss): Op maandag 24 april 2017 vergadert bovenstaande wijkraad. De vergadering begint om 19.30 uur en is in D’n Iemhof, zaal 5 (boven).

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Spreekrecht bewoners
4. Vaststellen definitieve agenda
5. Politie
6. Gebiedsbeheerder aan het woord:
a. Voortgang IUP-projecten
b. Actielijst
7. Verslag wijkraadsvergadering 20 maart 2017
8. Toelichting ‘Proeftuin’ (hoe kunnen we de zorg zo efficient regelen binnen onze wijk)
9. Werkgroepen:
a. Wagenaarstraat (Bart)
b. Midzomerfestijn (Els)
c. BuurtwerkT (Diana)
d. Ontmoeten (Iemhof) (Elly/Els)
e. Stand van zaken Sociaal Team (Bart)
f. Huis van de Wijk (Elly)
10. Mededelingen adviseurs en wijkraadsleden
11. Mededelingen Rucrea
12. Ingekomen en uitgegane post
13. Rondvraag
14. Sluiting

Spreekrecht moet u voor de vergadering melden bij de voorzitter.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:24 september
24 september
24 september
24 september
29 september
29 september
29 september
30 september
30 september
04 oktober
06 oktober
07 oktober
07 oktober
08 oktober
08 oktober
09 oktober
14 oktober
14 oktober
15 oktober
22 oktober
28 oktober
13 november
18 november
28 november
09 december
11 december
07 maart
14 april
13 juni

© 2017 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14930