Datum plaatsing: 17 april 2017

Wethouder Jos van Son werkt aan groenere gemeente


Wethouder Jos van Son werkt aan groenere gemeente


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Grote natuurprojecten op komst

De portefeuille van Jos van Son is breed gevarieerd. De wethouder van Rosmalens Belang moet zijn aandacht verdelen over verschillende beleidsvelden. Daaronder valt bijvoorbeeld ook Water en Groen. Op dit moment zit de wethouder regelmatig aan tafel met andere betrokken partijen om te werken aan een aantal forse natuurprojecten die de komende jaren worden gerealiseerd.

Door Herman van Dinther

Landelijk is door de overheid een Deltaprogramma rivieren opgezet om te voorkomen dat in de toekomst wateroverlast ontstaat door dijkdoorbraken. In dat programma is het Maasoeverproject opgenomen waarin er ruimte gecreëerd wordt voor gebieden die kunnen worden gebruikt om overtollig water van de Maas op te vangen. Jos: “In dit project willen we veiligheid, natuur en cultuurhistorie ruim baan geven.”
In ‘s-Hertogenbosch komen de riviertjes De Dommel en De Aa samen. En stromen, samen met de Oude Zuid Willemsvaart, verder als de Dieze. Via spuisluis Crèvecoeur mondt de Dieze ten noorden van ‘s-Hertogenbosch uit in de Maas. De omgeving van dit mondingsgebied biedt kansen voor wateropvang en grootschalige natuur- en cultuurontwikkeling. Daarnaast liggen er mogelijkheden voor de Aa en de Dommel ten aanzien van beekherstel en het aanleggen van ecologische verbindingszones (EVZ). Dit is een natuurstrook die andere, al bestaande natuurgebieden met elkaar verbindt. Hierdoor kunnen flora en fauna zich beter verplaatsen en ontwikkelen. (Bron Waterschap Aa en Maas)

Veel overleg nodig
De landelijke overheid heeft voor de hele rivier de Maas projecten in uitvoering en ontwikkeling waarbij veiligheid (wateroverlast), natuur en recreatie kernzaken zijn. Vanwege taken en verantwoordelijkheden zijn bij dit soort grootschalige projecten veel partijen betrokken. Jos: “Onze gemeente is kartrekker in het Maasoeverproject. Ik ben voorzitter in het kader van dit project in het overleg met Waterschappen, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Natuurorganisaties, de provincies Noord Brabant en Gelderland en de gemeente Maasdriel als Gelderse gemeente ‘aan de overkant’.”

Nieuw groen
“Als gemeente hebben we bij de Provincie ingeschreven om in aanmerking te komen voor het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Dat is gelukt waardoor er voor ons als gemeente ruimte is ontstaan om zeventig hectare extra als natuur te ontwikkelen. Die ruimte en dat geld gaan we inzetten in het Maasoeverpark, in het Kanaalpark tweede fase en voor de ontwikkeling van het plan Dungense Polder. Daar komt tussen het Provinciehuis en in de richting van Den Dungen een groenproject.
Het Kanaalpark krijgt een fikse uitbreiding, zeg maar tussen Rosmalen en de sluizen bij Empel. Behalve deze uitbreiding werkt Rijkswaterstaat ook aan de vervanging van de bomen en struiken die in de eerste fase zijn geplant en het niet gered hebben. Daar blijkt te gehaast te werk te zijn gegaan en is onvoldoende rekening gehouden met de grondsoort die het groen nodig heeft.”

Ambitieus
“Een ander heel mooi natuurproject in ontwikkeling is De Hooghe Heide waarbij de gemeente Den Bosch samenwerkt met Sint-Michielsgestel, Staatsbosbeheer, Waterschappen en natuurorganisaties. Dit moet een zorglandschap worden. In combinatie met recreatie. We willen in dat gebied verbindingen maken tussen De Loofaert, de Hooghei, Vinkel, Nuland tot aan Cello/De Binckhorst. In dat gebied is al een aantal zorginstellingen actief waarmee we in gesprek zijn om te bekijken of we samen tot een win-win situatie kunnen komen. Zo denken we dat zorgbehoevenden in een natuurgebied als dit een fijne dagbesteding zouden kunnen hebben. Er zijn overigens in dat gebied al wel ontwikkelingen gaande die neigen naar toerisme en recreatie. Je ziet er visvijvers, horeca en boeren die hun bedrijven aanpassen of ombuigen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen die er gaande zijn. De voorbereidingen zijn volop gaande en de uitvoering zal gefaseerd over een paar jaar kunnen beginnen.”
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.18164