Datum plaatsing: 17 april 2017

De Groote Wielen, de toekomst tegemoet!


De Groote Wielen, de toekomst tegemoet!


Rosmalen ('s Hertogenbosch): In de portefeuille van wethouder Jos van Son is een van de aandachtsvelden ‘Wijken en Dorpen’. In het programma van de partij wordt daaraan ook veel aandacht besteed. Rosmalens Belang voert als slogan ‘Altijd dichtbij’. Dat het geen loze kreet is blijkt uit het feit dat onder meer thema-avonden worden gehouden waar inwoners van gedachten kunnen wisselen met de raadsleden van de partij.

Door Herman van Dinther

Onlangs was er een avond in Windkracht 5, in de Groote Wielen. Naast wethouder Van Son was nagenoeg de hele fractie van Rosmalens Belang aanwezig. De wethouder legde uit dat er voor de hele gemeente een plan is uitgewerkt om bij de zestien plassen, waaronder de Groote Wielenplas, de recreatiemogelijkheden verder te ontwikkelen. “We willen de kwaliteit en potentie vergroten. Omdat de plas is ontstaan door zandwinning glooit de bodem niet en zitten er ook kuilen. Het kost nogal wat om de plas veilig te maken. We zien de plas en het strandje als een ontmoetingsplek voor de bewoners, wat heel belangrijk is voor de sociale samenhang die in de relatief nieuwe wijk nog te wensen over laat. Het is overigens niet zo dat we als gemeente de exploitatie van voorzieningen zoals bijvoorbeeld horeca ter hand gaan nemen. Dat laten we over aan particulier initiatief. Ik zie overigens wel mogelijkheden voor meer watersport, zoals bijvoorbeeld zeilen. Verder gaan we investeren in natuur en groenstroken ook richting Kanaalpark. Er zijn straks volop recreatiemogelijkheden. Wat de gemeente betreft kan Windkracht 5 meer bijdragen als ontmoetingsplaats voor de bewoners. We hebben een ‘aanjager’ aangesteld die de mogelijkheden gaat inventariseren. Voor particuliere initiatieven hanteren we geen ‘nee-houding’ maar juist een positieve en constructieve opstelling.”

Winkelcentrum
Roy Geers, die deel uitmaakt van de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer in de gemeenteraad, lichtte toe hoe het er met de ontwikkeling van de Groote Wielen voorstaat sinds de eerste huizen dertien jaar geleden werden opgeleverd. “Na een jarenlange dip als gevolg van de crisis komt de bouw van woningen in een snel tempo fors op gang. Op dit moment is er nog plaats voor vijftienhonderd woningen, inclusief de negenhonderdvijftig die in De Lanen gepland zijn. Er is erg veel belangstelling voor de woningen. Ik verwacht dat de reservelocatie die we achter de hand hebben op termijn ingezet zal worden. Dat zou dan ruimte geven voor nog eens tweeduizend woningen. Het winkelcentrum dat er als noodvoorziening is geplaatst op een stuk grond dat later een groene plek wordt, heeft formeel een vergunning tot in 2018. Er is door de gemeente intussen een nieuwe vergunning verstrekt die tot medio 2023 loopt. Maar dat is dan ook de uiterste termijn. Mogelijk is er nog een doemscenario, namelijk dat de Raad van State vasthoudt aan sluiting in 2018. Maar daar gaan we maar niet vanuit.
Als gemeente zijn we echt al druk bezig met voorbereidingen om het nieuwe winkelcentrum te laten ontwikkelen. Het laatste woord is uiteraard aan projectontwikkelaar en belegger. Dit nieuwe centrum zal ruwweg, vanaf de Groote Wielenlaan gezien, zo’n zeven à achthonderd meter achter het tijdelijke winkelcentrum worden gerealiseerd. Het zal dan een meer volwassen winkelcentrum worden waar de bewoners voorzieningen kunnen aantreffen zoals nu in de Molenhoekpassage. Een dergelijk centrum heeft een belangrijke functie om de onderlinge band van de mensen in de wijk te versterken. Er moet ziel komen in de Groote Wielen, daar ontbreekt het nog tamelijk aan. Wij, als Rosmalens Belang, willen zo snel mogelijk een definitief winkelcentrum.”
Mensen in de zaal waren het daar roerend mee eens. Een van hen merkte op dat hij een jaar of acht geleden een woning heeft gekocht in de verwachting dat er op korte termijn een volwaardig winkelcentrum zou komen. “Er werd van alles beloofd maar intussen zijn die beloftes nog steeds niet waargemaakt. Dat vind ik ernstig en ik ben dan ook stevig teleurgesteld. Ik wil nu eindelijk weleens duidelijkheid.”
Geers: “Wij ook, de ontwikkelingen in de Groote Wielen hebben te maken met de economische malaise die we jarenlang hadden, maar ook met het uitblijven van de realisatie van het Centrumplan. De afspraak gold dat eerst het Centrumplan Rosmalen moest worden gerealiseerd voordat het definitieve winkelcentrum Groote Wielen aan bod kon komen. Gelukkig is het zo dat eindelijk een begin is gemaakt met de uitvoering van het Centrumplan. Plannen in de Groote Wielen kunnen nu dus ook weer worden opgepakt.”
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.30072