Datum plaatsing: 18 april 2017

VVD Bernheze: Zorgen om 'Welzorg'


VVD Bernheze: Zorgen om 'Welzorg'


Heesch (Bernheze): Welzorg is een landelijke organisatie, die in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een breed assortiment aan hulpmiddelen lever aan veel instellingen, gehandicapten organisaties en inwoners van Bernheze.
Begin januari 2017 meldde de verantwoordelijk wethouder aan de Commissie Maatschappelijke Zaken dat Welzorg in een reorganisatie zat, waardoor er problemen ontstonden in de dienstverlening.
Reeds eerder is Welzorg in het nieuws geweest. In verschillende dagbladen en op lokale en landelijke nieuwszenders gaven klanten aan ontevreden te zijn over de verleende diensten.
De VVD-Bernheze maakt zich hier ernstige zorgen over en heeft dan ook vragen gesteld aan de wethouder in opeenvolgende commissievergaderingen. In de vergadering van 4 april 2017 vertelde de wethouder dat er sprake was van een lichte verbetering. Maar is dat wel voldoende?
Het Integraal Platform Gehandicapten Bernheze (IPG) heeft in maart 2017 een brief aan het college van Burgemeester & Wethouders gestuurd waarin zij wederom hun zorgen uitten over hulpmiddelenleverancier Welzorg.
In 2012 en 2013 had het IPG ook al brieven gestuurd aan het college over de ontwikkelingen in de aanbesteding en de signalen van klachten. Deze waren enorm in aantal en zeer divers van aard.
De VVD-Bernheze heeft voorgesteld het contract met Welzorg te beŽindigen, maar dat is volgens de wethouder contractueel niet mogelijk!
Maar als een leverancier een wanprestatie levert, dan moet het toch mogelijk zijn een contract op te zeggen?
Wij blijven ons inzetten voor de beste dienstverlening op het gebied van hulpmiddelen voor inwoners die hiervan gebruik moeten maken.

Reageren http://bernheze.vvd.nl/contact

Petra van der Dussen
Burgerlid Commissie Maatschappelijke Zaken VVD-Bernheze


Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.16733