Datum plaatsing: 18 april 2017

Progressief Bernheze: De ruimte in


Progressief Bernheze: De ruimte in


Heesch (Bernheze): Onze gemeente is langzaamaan aan het werken richting een ‘omgevingsvisie’. Een omgevingsvisie is een document waarin we beschrijven hoe we onze gemeente in de toekomst willen inrichten, en vooral ook waarmee wij vinden dat rekening gehouden moet worden bij die verdere inrichting.

De eerste stap in dat proces is het in gesprek komen met zoveel mogelijk partijen die betrokken zijn bij de inrichting. Zo mochten ook wij, commissie- en gemeenteraadsleden, de afgelopen week voor het eerst meepraten over hoe die visie eruit moet komen te zien. Ook ondernemers, inwoners en andere groepen worden meegenomen in het proces.

In de bijeenkomst van afgelopen week stond onder andere het thema landbouw centraal. Landbouw is van oudsher dominant aanwezig in ons buitengebied, maar de manier waarop ‘geboerd’ wordt is door de jaren heen flink veranderd. Welke toekomst zien wij voor de landbouw in ons buitengebied?

Progressief Bernheze weet wat het wil: een buitengebied waar het goed vertoeven is en waar we de gezondheid van onze inwoners vooropstellen. Wij willen af van de plastic beschermkappen in mooie natuurrijke delen van ons buitengebied. De kappen maken van mooie gebieden lelijke uitzichtloze vlaktes. Ook komt er, als het aan ons ligt, niet meer ruimte voor grootschalige, intensieve, veehouderijen. Deze vormen een te groot risico voor de volksgezondheid. Zoveel dieren zo dichtbij onze kernen, dat moeten we niet meer willen. Dat hebben de afgelopen jaren ons meer dan duidelijk gemaakt. Het is tijd voor het buitengebied van morgen, voor ons allemaal.

Met ons meepraten? j.jansen@progressiefbernheze.nl

Jesse Jansen
commissielid Progressief Bernheze

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14947