Datum plaatsing: 18 april 2017

PvdA: Eerste stap gebiedsvisie Laar gezet


PvdA: Eerste stap gebiedsvisie Laar gezet


Middelrode (Sint-Michielsgestel): Met het besluit om de woningen Laar 29 a en b aan te kopen zette de Gemeenteraad afgelopen week een eerste stap. De woningen zullen worden gesloopt, omdat ze te dicht bij de grote varkensstallen van de buren staan.

Algen
Nu zijn de eigenaren van varkensbedrijf Heijvar èn de overige omwonenden aan zet. Hoe beperkt het bedrijf de overlast en stelt het toch haar toekomst veilig ? De gebroeders Van der Heijden weten het wel. Ze willen van 1400 naar 2800 fokzeugen. Daarmee wordt een investering in betere luchtwassers rendabel. De ammoniakreductie gaat van 70% naar 85%. En van de geuruitstoot wordt niet 40% maar 85% afgevangen. Mest zal deels worden gebruikt om algen te kweken, die weer als voer kunnen dienen. Dat betekent minder transport en een mooie kringloop.

Overlast
Omwonenden zijn nog niet blij. Met meer dieren vrezen ze nog altijd meer overlast. Zorgen hebben ze niet alleen over stank, ook over fijnstof en ziektekiemen. De algenkweek in een soort kassen op de daken geeft lichtvervuiling. Ze vinden dat een dergelijke proef niet in een dichtbevolkt gebied thuis hoort. En het transport op de smalle landweggetjes wordt niet minder volgens hen. Voor scholieren die dagelijks voorbij fietsen wordt het er niet veiliger op. Eerst de jarenlange overlast stoppen, geen dieren erbij en eindelijk een betere inpassing van het bedrijf. Dat is wat de omwonenden willen. Ze wijzen erop dat de al jarenlang beloofde beplanting om de stallen er nog steeds niet staat.

Beek
Op de foto staan de aangekochte woningen achter de groene heg, direct rechts van de stallen. De Wambergse beek, de sloot op de voorgrond, loopt tussen stallen en woningen door. Als die gesloopt zijn, zou er ruimte kunnen komen om de beek weer te laten kronkelen, met een wandelpad erlangs. Het is één idee voor de gebiedsvisie. De Provincie wil die wel subsidiëren, als ondernemers en omwonenden het er samen over eens kunnen worden.

Subsidie
Daarvoor is vertrouwen nodig. De bewoners zouden dat kwijt zijn als Heijvar de woningen zou moeten kopen. Daarom stelden CDA en PvdA afgelopen donderdag voor de woningen meteen te slopen. Met het terugbouwen elders zou de gemeente de aankoopkosten immers terugverdienen. Veel andere fracties wilden dat Heijvar zou kopen omdat dat meer provinciale subsidie voor de gebiedsvisie zou opleveren. Uiteindelijk is de keus uitgesteld. De gemeente koopt wel, maar doorverkopen hangt af van overeenstemming tussen ondernemers en omwonenden. Komende maanden blijkt of dat lukt.

Reageren ? Lid worden? Kijk op www.sintmichielsgestel.pvda.nl of schrijf naar Het Gewat 12, 5258KL Middelrode

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14928