Datum plaatsing: 20 april 2017

Gezamenlijk onderzoek naar duurzame energie in de polder


Gezamenlijk onderzoek naar duurzame energie in de polder


Geffen (Oss): De gemeenten ís-Hertogenbosch en Oss gaan samen verkennen wat mogelijk is op het gebied van duurzame energie in de Rosmalense, Geffense en Lithse polders. Ze tekenen daarvoor een samenwerkingsovereenkomst, samen met provincie Noord-Brabant.

100% Duurzame energie
Gemeenten Oss en ís-Hertogenbosch hebben de doelstelling om 100% duurzame energie te gebruiken in 2050. Wind, zon, bodemwarmte, waterkracht en biomassa dragen bij aan die doelstelling. De polders van Oss en ís-Hertogenbosch grenzen aan elkaar. Daarom een gezamenlijke verkenning: waar kunnen de vormen van duurzame energie in de polder, waar mag het mag en waar past het? De Provincie Noord-Brabant is hierbij betrokken vanuit cultuurhistorische- en landschappelijke belangen en in verband met regionale afstemming van de duurzame energie opgave (Brabants Energieakkoord). In de verkenning nodigen we belanghebbenden in dit gebied uit om informatie en inzicht te delen. Op deze manier kunnen we informatie verzamelen die nodig is om in een latere fase een goed besluit te kunnen nemen.

De verkenning
Het resultaat van de verkenning moet leiden tot een gezamenlijk standpunt en een kader waaraan we de plannen van initiatiefnemers voor duurzame energie kunnen toetsen. Daarnaast vinden de provincie en twee gemeenten het belangrijk dat de initiatiefnemers de belangen van de omwonenden meenemen in het proces.

Meer informatie:
www.oss.nl/duurzame-energie
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14490