Datum plaatsing: 05 juni 2017

VVD Bernheze: Vluchtelingenwerk


VVD Bernheze: Vluchtelingenwerk


Heesch (Bernheze): In de raadsvergadering van 1 juni werd een motie aangenomen over het grote aantal statushouders in onze gemeente dat de Nederlandse taal nog niet spreekt. Hierdoor raakt de organisatie overbelast, wat ten koste gaat van de integratie van statushouders. De motie verzoekt het college te onderzoeken hoe vluchtelingenwerk het best geholpen kan worden en daar zo nodig extra geld voor vrij te maken.

De VVD-Bernheze heeft deze motie gesteund onder voorwaarde dat er geen blanco cheque wordt uitgeschreven. Wij willen dat statushouders vanaf dag 1 de Nederlandse taal gaan leren.
Voor het inburgeren gelden namelijk ook een aantal regels:
-een statushouder is niet verplicht een traject te volgen bij een school, maar heeft wl de verplichting om binnen 3 jaar het inburgerings-examen behaald te hebben;
-een statushouder kan de kosten zelf betalen of bij DUO een lening krijgen van maximaal 10.000,-; de asiel-statushouder hoeft deze lening niet terug te betalen, als het diploma op tijd behaald is;
-voor maatschappelijk begeleiding ontvangt de gemeente van het COA 2.370,- per inburgerings-plichtige statushouder;
-de gemeente ontvangt daarnaast van het Rijk nog 4.430,- per gehuisveste statushouder (voor 2 jaar);
-in 2017 en 2018 is er subsidie voor werkgevers, die aangesloten zijn bij het Taalakkoord voor taal op de werkvloer.

De VVD-Bernheze wil dus graag inzicht in de wijze waarop deze middelen worden ingezet, vrdat wij er als gemeente extra geld aan toevoegen. Want, wij willen dat er zorgvuldig met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

Reageren http://bernheze.vvd.nl/contact

Jack van der Dussen
Fractievoorzitter VVD-Bernheze


Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.16727