Datum plaatsing: 20 juni 2017

Dementie Café op 27 juni bij Sint Jozefoord NulandNuland ('s Hertogenbosch): Muziek speelt in het leven van veel mensen een belangrijke rol. Gelukkig blijft het vaak tot op hoge leeftijd mogelijk om van muziek te genieten, ook al laat je geheugen je in de steek. De emoties die door de muziek worden opgeroepen kunnen vergeten momenten weer tot leven brengen. Muziektherapeute Helmi Savelkouls vertelt (en laat u ervaren) over manieren waarop muziek effect kan hebben op gedrag en gevoelens.

Voor wie is het bedoeld?
Mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en hun direct betrokkenen zijn van harte welkom. Zij kunnen op avonden als deze leren van degene die informatie geeft en van elkaar. Mogelijk ontstaan op avonden als deze ook contacten met elkaar die zich buiten deze avonden voortzetten.

Voor wie is het niet bedoeld?
De avond is - omdat het toch ook om vertrouwde en soms privacygevoelige zaken kan gaan - niet bedoeld voor professionals en belangstellenden die geen familiaire/persoonlijke/privé relatie hebben met dementie.

Wanneer wordt het gehouden?
Elke laatste dinsdag van de maand vindt er een bijeenkomst plaats rondom het onderwerp Dementie. De invulling en het thema van de avond zijn verschillend.

Praktische informatie:
Locatie: Sint Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland.
Ingang: Duijn en Dael-gebouw
Tij: Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom. Het programma start om 19.30 uur en tussendoor is er een pauze. De avond zal worden afgesloten om 21.30 uur.
Parkeren: Ingang Duijn en Dael-gebouw

Sint Jozefoord heeft een parkeerplaats op het terrein. Als u door de eerste (houten) poort bent gereden, kunt u de auto na ca. 20 meter kwijt aan uw rechterhand op de parkeerplaats. Vanaf de parkeerplaats komt u via een poort op het binnenterrein. Links van u is de hoofdingang, recht voor u ziet u op ca. 50 meter het gebouw Duyn en Dael. In het gebouw Duyn en Dael bevindt zich de Parkzaal. Aan de rechterzijkant van het gebouw bevindt zich de ingang. Rechts van de deur is de deurbel. Na binnenkomst loopt u rechtsom de gang in, aan het einde van de gang komt u in de Parkzaal.
Als u beschikt over een gehandicaptenkaart, dan kunt vlak voor het Duijn en Daelgebouw parkeren.

De toegang en koffie met iets lekkers zijn gratis. Vooraf aanmelden is niet verplicht.
Heeft u behoefte aan vervoer vanuit Nuland, Vinkel of Geffen? Gelieve dit bij uw aanmelding, bij voorkeur 1 week van tevoren, aan te geven. Voor aanmelding, of voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Sint Jozefoord telefoonnummer 073- 534 23 42 of via de mail receptie@jozefoord.nl
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.30401