Datum plaatsing: 02 juli 2017

Bijpraten met Rosmalens Belang


Bijpraten met Rosmalens Belang


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Rosmalens Belang doet aan politiek die dichtbij de mensen staat. De partij is heel erg actief in buurten, wijken en dorpen binnen de hele gemeente ‘s- Hertogenbosch. Met oog voor de belangen van alle inwoners.

Door Herman van Dinther

Rosmalens Belang, dat altijd heeft geijverd voor het Centrumplan zoals dat nu wordt uitgevoerd, praat graag met de mensen over dat plan in wording. Op zaterdag 8 juli wordt de tent opgeslagen op De Driesprong in Rosmalen. Daar is van 11.00 tot 15.00 uur iedereen welkom om te zien hoe mooi het allemaal gaat worden. Samen met projectontwikkelaar Foruminvest wordt aan de hand van helder documentatiemateriaal een overzicht gegeven van de realisatie.
Natuurlijk is er volop gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen.

Windmolens
De windmolens blijven de gemoederen bezighouden. Rosmalens Belang ziet de noodzaak van schone energie en stemde hier in het verleden ook mee in. Fractievoorzitter Anton de Groot: “Alleen zijn we van mening dat de procedure anders had gemoeten. De bewoners hadden veel meer meegenomen moeten worden in het nut, de noodzaak en impact van de plannen. Daarom heeft raadslid Roy Geers in de laatste raadsvergadering de volgende stemverklaring gegeven:
‘Voorzitter, Rosmalens Belang heeft er in de afgelopen weken alles aan gedaan om te pleiten voor een breed maatschappelijk debat. Dat vinden wij uitermate belangrijk om inwoners een gewaardeerde plek te geven in de besluitvorming. Wij vinden het teleurstellend dat dat niet is gelukt en zullen dit project en soortgelijke toekomstige projecten dan ook zeer kritisch en preventief blijven volgen. Desondanks vinden wij de noodzaak tot uitvoering van de energietransitie belangrijk. Wij hebben voor de energietransitie gestemd waarin dit park al nadrukkelijk aanwezig was. Ondanks het gevoerde proces richting de samenleving zal onze fractie toch voor deze eerste belangrijke stap in de energietransitie stemmen.

Lokale omroep
De Groot: “Ook Rosmalens Belang wil graag een lokale omroep. Maar niet tegen elke prijs. We zouden uitgaan van een groeimodel, waarbij de rijksbijdrage voor ons het uitgangspunt was. DTV heeft in de informatiebijeenkomsten steeds aangegeven dat ze lage opstartkosten hadden en direct aan de slag konden. Nu stelt DTV Den Bosch echter dat ze met dat bedrag failliet zouden gaan. Dit is voor ons geen aanleiding hier nu een ander standpunt over in te nemen.
Het huidige voorstel was om alle niet aan Boschtion uitgegeven Rijksgelden ook aan DTV Den Bosch te geven. Dus daarmee kreeg DTV Den Bosch al veel meer dan ze mochten verwachten. Voor Rosmalens Belang is het zorgvuldig en fatsoenlijk om de Rijksgelden die wij hebben gekregen t.b.v. een lokale omroep ook echt te besteden aan een lokale omroep en niet aan lantaarnpalen of wat dan ook. Het is jammer dat er nu geen financiering is vastgesteld voor een nieuwe lokale omroep. DTV is wat ons betreft aan zet om met het college aan tafel te gaan over het al dan niet behouden van de zendmachtiging.

Gast van de gemeenteraad
De Groot: “Heeft u altijd al eens willen weten hoe de gemeenteraad werkt? Geef u op als gast van de gemeenteraad! Enkele raadsleden ontvangen u met een kopje soep en een broodje voorafgaand aan de raadsvergadering. Daar leggen zij het politieke systeem uit, kunt u uw vragen stellen en vertellen we over de verwachtingen van die avond. Vervolgens gaan we samen de raadsvergadering in en blikken we aan het eind van de avond nog even terug. Interesse? Geef u op via de fractie van Rosmalens Belang door een mail te sturen naar info@rosmalensbelang.nl.”
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14120