Datum plaatsing: 21 juni 2017

’t Goudvisje en OJC Rosmalen hebben elkaar gevonden


’t Goudvisje en OJC Rosmalen hebben elkaar gevonden


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Buitenschoolse opvang beweegt letterlijk

’t Goudvisje en ’t Haaienhonk kun je in één adem noemen net als Nanna Verhaaren en Odette van de Wijdeven. Ze horen namelijk onlosmakelijk bij elkaar. Beide dames zijn directeur en eigenaar van de kinderopvanglocaties die verspreid over meerdere locaties plaats bieden aan in totaal achthonderd kinderen. “Kinderopvang hoort in de tegenwoordige tijd als vanzelfsprekend in onze samenleving. En moet meebewegen in de ontwikkeling van onze maatschappij”, vindt Nanna.

Door Herman van Dinther

Nanna (43) stond twintig jaar geleden aan de wieg van ’t Goudvisje. “Het is altijd mijn passie geweest om actief te zijn in de kinderopvang, ik heb niet alleen theoretisch het vak geleerd maar heb ook in de praktijk enorm veel kennis opgedaan. Onze BSO-aanpak is tamelijk uniek, wij richten ons daarbij met name op het aspect ‘bewegen’. De kinderen die bij ons komen hebben in grote mate eigen inbreng in de keuze van de activiteiten. We hebben een groot aantal docenten en instructeurs in dienst met ieder hun eigen disciplines. Daardoor is ons aanbod zo groot en gevarieerd. In totaal werken bij ’t Goudvisje en ’t Haaienhonk honderdvijfendertig mensen.”

Intensiever gebruik
Vanwege de doelstelling om met de kinderen vooral buiten actief te zijn met onder meer sport en spel werd samenwerking gezocht met OJC Rosmalen. Deze grote vereniging beschikt in De Groote Wielen over een groot sportcomplex met tal van faciliteiten die overdag niet intensief worden gebruikt.
Wim Trugg, projectleider bij OJC Rosmalen, heeft zijn oren en ogen altijd open staan om mogelijkheden te ontdekken die het complex beter in het gebruik laten renderen.
“Binnen onze vereniging zijn we al jaren bezig om ons maatschappelijk betrokken op te stellen. Er lopen intussen meerdere projecten zoals activiteiten die obesitas moeten indammen. Op de vraag van ’t Goudvisje om samen te werken hebben we direct volmondig ja gezegd. We zijn samen aan de slag gegaan om een geschikte accommodatie te realiseren voor hen maar ook om onze behoefte aan meer kleedlokalen te dekken. De plannen waren tot in detail en in goed overleg met de gemeente uitgewerkt. Op het moment dat de handtekening met de aannemer gezet zou worden trok de gemeente de stekker eruit. De reden was de economische neergang die zich sinds 2008 manifesteerde. Dat was een grote teleurstelling die koud op ons dak viel.
De kleedkamers hebben we overigens in 2013 wel gerealiseerd omdat dat pure noodzaak was en geen uitstel duldde.”

Veel buiten
“Een kleine anderhalf jaar geleden, het economisch tij keerde immers, hebben we de vroegere plannen weer uit de kast gehaald. Uiteraard met de nodige aanpassingen want de kleedkamers waren er intussen.”
“Maar wij konden de geplande oppervlakte van honderdvijftig vierkante meter in ons eentje ook prima gebruiken”, geeft Nanna aan. “Niet dat de kinderen veel binnen hoeven te zitten. Integendeel, wij zijn groot voorstander van buiten bewegen. En dat niet alleen bij OJC Rosmalen, we hebben ook contacten met andere sportverenigingen zoals de zeilschool.
Volwassenen hebben het vaak over slecht of goed weer, kinderen hoor je daar niet over, die blijven voor een buitje of windvlaag echt niet binnen. Voor ons is de binnenruimte een uitvalsbasis met voorzieningen zoals toiletten, keuken en enkele ruimtes voor bijvoorbeeld yoga, denksporten, workshops, besprekingen en dat soort dingen. Een knelpuntje is de richtlijn waaraan de gemeente vasthoudt namelijk dat per kind een bepaalde oppervlakte beschikbaar moet zijn. We hebben ruimte genoeg omdat we ons vooral op buitenspelen richten maar de norm geldt vooralsnog voor de vaste ruimte. De gemeente bekijkt de mogelijkheden van gedogen, we hebben er goede hoop op.
De behoefte bij ouders om zich bij ons aan te melden is groot vanwege onze visie op tijdsinvulling voor de kinderen. Zo zijn er nogal wat ouders die bij twee BSO’s zijn ingeschreven, bij hun vaste schooladres en bij ons vanwege het ‘aspect bewegen’. Als service halen wij de kinderen bij hun school op zodat de ouders hen later bij ons kunnen ophalen. Dat wordt enorm gewaardeerd.”

Rustgevend
OJC Rosmalen speelt hierop in door ouders de gelegenheid te geven in de kantine te eten of afhaalmaaltijden mee te nemen. Wim: “Dat ontstresst de vader of moeder die gehaast van het werk komt, thuis moet koken en vervolgens met het kind naar een andere training of repetitie moet. Wij kunnen dan zorgen voor een rustgevender schema.
Als OJC Rosmalen onderzoeken wij overigens ook de mogelijkheden om meer gezonde drankjes en hapjes te gaan aanbieden. We zijn al bijna suikervrij met ons drankenassortiment en naast de bekende snacks willen we ook toe naar broodjes gezond zoals bijvoorbeeld panini tonijn en dergelijke. Dat zijn processen die je niet moet forceren maar rustig de tijd geven.”

Nieuwbouw
De aannemer is 1 mei begonnen met de bouw van het onderkomen van ’t Goudvisje dat tegen het bestaande clubgebouw van OJC Rosmalen wordt aangebouwd en dat die vereniging ook kan gebruiken voor teambesprekingen, vergaderingen en presentaties.
“Het gebouw wordt voor de bouwvakvakantie opgeleverd, ’t Goudvisje kan er na de zomervakantie intrekken”, licht Wim toe.
“De samenwerking past helemaal in onze filosofie”, vervolgt Wim. “Zo bieden wij ook ruimte aan het Rodenborch College, aan Brabant United en zijn we met de HEVO in gesprek over samenwerking. Sportpark De Groote Wielen willen we optimaal benutten. En dat niet alleen, we vinden het hartstikke belangrijk dat mensen, op welke leeftijd dan ook, vooral bewegen.”
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

zakelijk nieuws

© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.17180