Datum plaatsing: 22 juni 2017

College Bernheze stelt regels huisvesting arbeidsmigranten op


College Bernheze stelt regels huisvesting arbeidsmigranten op


Heesch (Bernheze): Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze heeft re-gels opgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Wethouder Rein van Moorselaar: ďIn Bernheze werken veel arbeidsmigranten. Zij hebben recht op goede en veilige huisvesting in onze gemeente. Met de nieuwe beleidsregels willen we dit mogelijk maken. Het SNF keurmerk met minimumeisen ten aanzien van hygiŽne, leefruimte en veiligheid is hierbij het uitgangs-punt.ď

Structurele en tijdelijke mogelijkheden
Het college constateert dat in Bernheze steeds meer woningen gebruikt worden voor het huis-vesten van arbeidsmigranten. De nieuwe beleidsregels maken duidelijk wat de structurele en tijdelijke mogelijkheden voor huisvesting zijn in het buitengebied als ook binnen de kernen. De belangrijkste regels zijn:
- Huisvesting, anders dan gezinnen, in de bebouwde kom mag alleen in tweekappers of vrijstaande woningen;
- Er geldt geen maximum verblijfsduur (meer).
- Bestaande gebouwen kunnen geschikt gemaakt worden voor huisvesting, mits daarvoor een vergunning is verleend door de gemeente.

Controle
Het college constateert dat voor de huisvesting van arbeidsmigranten vaak vooraf geen ver-gunning is aangevraagd. De komende tijd gaan we daarom de controles op deze woningen uitbreiden. Het gaat om fysieke controles waarbij we in de woning zelf kijken of mensen veilig en legaal wonen. Daarnaast voeren we administratieve controles uit, bijvoorbeeld of mensen zich bij de gemeente hebben ingeschreven.

Belanghebbenden
De regels zijn er in eerste instantie voor de mensen die hier wonen, maar daarnaast ook voor andere belanghebbenden. Wethouder Rein van Moorselaar: ďWe hebben intensief overleg ge-voerd met ondernemers uit de sector en het ZLTO over de nieuwe beleidsregels. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze regels meer mogelijkheden bieden en meer duidelijkheid, aan zowel ondernemers als arbeidsmigranten. Ook verwacht ik dat we, door aan te sluiten bij lande-lijke regelgeving, de regeldruk bij de gemeente zelf voor een groot deel verminderen.Ē
De beleidsregels gelden met ingang van 29 juni. Een overzicht van alle beleidsregels is te lezen op www.bernheze.orgUw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13727