Datum plaatsing: 22 juni 2017

AH-supermarkt op de Groote Wielen mag uitbreidenRosmalen ('s Hertogenbosch): De vestiging van een supermarkt in de wijk de Groote Wielen in Rosmalen mag uitbreiden. Aan het kleine winkelcentrum worden bovendien enkele winkels toegevoegd. Bezwaren van omwonenden tegen onder meer verkeers- en geluidsoverlast zijn volgens de rechtbank Oost-Brabant ongegrond.

Het gaat om een klein winkelcentrum in de Rosmalense nieuwbouwwijk met als grootste winkel een supermarkt. De tijdelijke vergunning voor het winkelcentrum is verschillende keren verlengd. Dit tegen de zin van een aantal omwonenden. Zij maakten bezwaar tegen een omgevingsvergunning die voorziet in de uitbreiding van het winkelcentrum met ruim een derde van de grondoppervlakte: van 1.834 m2 naar 2.564 m2. De termijn van de vergunning loopt tot 8 juli 2023. Het gaat om een vergroting van de bestaande supermarkt, haar magazijn en enkele nieuwe winkels.

In de uitspraak worden de klachten van de bewoners behandeld. De rechtbank is van oordeel dat de noodzaak voor een verdere verlening van de vergunning wel voldoende is aangetoond. De uitbreiding zal niet leiden tot parkeeroverlast. Er komen niet meer trillingen door verkeer van en naar het winkelcentrum want de toegestane snelheid verandert niet. Het geluidsonderzoek voor de vergunning is ook onvoldoende door de bewoners betwist. Daarom verklaart de rechtbank de beroepen ongegrond. De gemeente heeft de algemene belangen van het tijdelijk winkelcentrum zwaarder mogen wegen dan de belangen van de omwonenden. De rechtbank begrijpt de onvrede van de bewoners over het herhaaldelijk verlengen van de tijdelijke omgevingsvergunning. Maar de omstreden vergunning gaat over een beperkte periode en daarbinnen is de uitbreiding van het winkelcentrum niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.12400