Datum plaatsing: 27 juni 2017

CDA en VVD maken zich hard voor verkeersveiligheid


CDA en VVD maken zich hard voor verkeersveiligheid


Berlicum (Sint-Michielsgestel): De verkeerssituatie in de gemeente Sint-Michielsgestel kan beter. Op sommige plekken: zelfs stukken beter. Zeker op de doorgaande wegen is de situatie soms ronduit onveilig. Op initiatief van VVD en CDA komt er een verkennende studie om dat voor eens en voor altijd goed in beeld te krijgen. “Zodat het nieuwe college begin volgend jaar voortvarend van start kan gaan om knelpunten aan te pakken.” Aldus de twee fractievoorzitters die samen een motie bij de behandeling van de Voorjaarsnota indienden die door de gemeenteraad werd aangenomen: Bart van de Hulsbeek (VVD) en Lianne van der Aa (CDA).

Lianne van der Aa: “Vorige maand hielden we dorpsbijeenkomsten ter voorbereiding op ons CDA-verkiezingsprogramma. En verkeersveiligheid stond overal in de top 3. Als gemeenteraad moeten we daar goed naar luisteren. In maart 2014 riepen we het college al op om werk te maken van de herinrichting in de Hoogstraat in Berlicum. Dat was toen aan dovenmansoren gericht want de nieuwe N279 zou de problemen wel oplossen, dacht het college. Dus niet. Maar goed, laten we vooruit kijken. Ik ben blij dat er nu wel draagvlak is voor een breed onderzoek in de héle gemeente. Want er zijn meer plekken in de verschillende dorpen, vooral op de invalswegen, waar de situatie ronduit onveilig is.”

Goede ideeën voor het oprapen
Bart van de Hulsbeek is zelf verkeerskundige, én ervaringsdeskundige: hij kijkt vanuit zijn woning uit op de Berlicumse Hoogstraat. “Ik heb het al te vaak nét niet mis zien gaan. De weg nodigt uit tot flink gas geven en is erg druk. Er zijn tegenwoordig zoveel mogelijkheden om daar wat aan te doen. En ik weet uit ervaring dat dat vaak helemaal niet zulke grote investeringen vraagt.” Bart hoopt dat het onderzoek een ‘oplossingenboek’ oplevert. “Belangrijk is om vooral goed te luisteren naar omwonenden, want de beste ideeën liggen bij hen voor het oprapen. Zij worden dagelijks geconfronteerd met de verkeerssituatie en zijn vaak zelfs beter in staat dan een verkeerskundige van de gemeente om de situatie goed te beoordelen. En voorstellen te doen voor verbetering.”

Bart en Lianne gaan ervan uit dat het onderzoek ruim voor de verkiezingen klaar is. “Dan kunnen we als politieke partijen aan de kiezers duidelijk maken wat ze op dit vlak van ons kunnen verwachten. Wij stropen in ieder geval alvast onze mouwen op!”

Foto: VVD en CDA: “Verkeersproblemen zijn gewoon oplosbaar”
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

politiek nieuws

© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15476