Datum plaatsing: 30 juni 2017

CDA vraagt ondersteuning bij vinden nieuwe pleeggezinnen


CDA vraagt ondersteuning bij vinden nieuwe pleeggezinnen


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Vandaag verscheen er een verontrustend persbericht van Pleegzorg Nederland. Hierin werd aangegeven dat er in 2016 2471 nieuwe pleeggezinnen in Nederland werden ingeschreven. Er wordt jaarlijks naar gestreefd om 3.500 pleeggezinnen in te schrijven. De uitstroom is groter dan de instroom, terwijl de vraag naar pleeggezinnen stijgt. Dit dreigend tekort baart Pleegzorg Nederland grote zorgen. Daarom doet zij een beroep op gemeenten om gezamenlijk op te trekken in de werving van nieuwe pleegouders.

Het CDA ondersteunt deze vraag van Pleegzorg Nederland van harte en heeft daarom vragen gesteld aan het College van B&W.

”Elk kind dat voor pleegzorg in aanmerking komt en geplaatst kan worden, verdient een plaats in een pleeggezin.” dit staat geschreven in het raadsvoorstel “Transformatie sociaal domein; budgettaire kaders inkoop 2018 en bijstelling 2017” aldus CDA-commissielid Freek van Genugten. Pleeggezinnen zijn dus een onmisbare schakel in de jeugdzorg.

Van Genugten: “Een tekort of dreigend tekort aan Pleeggezinnen is verre van wenselijk. Kinderen moeten een thuis hebben, een veilige plaats waar zij zich thuis voelen en niet langdurig in een tehuis belanden.” Vandaar dat het CDA het college oproept om al het mogelijke te doen om Oosterpoort, organisatie voor jeugdhulp, te ondersteunen in de communicatie naar onze inwoners toe en op deze manier actief mee te werken aan de uitbreiding van het aantal pleeggezinnen in ’s-Hertogenbosch.




Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.16066