Datum plaatsing: 17 juli 2017

Waterschap maakt ís-Hertogenbosch weer veiliger


Waterschap maakt ís-Hertogenbosch weer veiliger


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Waterschap Aa en Maas heeft ca. 5 kilometer regionale waterkering rondom ís-Hertogenbosch opgeknapt waardoor ze weer aan de wettelijke norm voldoen. Met enige regelmaat ondergaan de regionale waterkeringen een toets op veiligheid, een soort APK-keuring. Uit de laatste toetsing is gebleken dat een aantal stukken in en om ís-Hertogenbosch net niet meer voldeden aan de wettelijke norm. In 2015 heeft waterschap Aa en Maas de plannen ontwikkeld om deze dijken weer veiliger te maken en de realisatie hiervan is onlangs afgerond.

Waterschap Aa en Maas beheert en onderhoudt zowel primaire als regionale keringen. Een regionale kering is een dijk rondom het regionale watersysteem. In het geval van ís-Hertogenbosch gaat het onder andere om de dijken langs de Aa en de Dieze. Een primaire kering is een dijk die bescherming biedt tegen overstromingen van grote rivieren, zoals de Maas.

Stabiliteit garanderen
De stabiliteit van de Engelsedijk aan de noordkant en de dijk langs de Oosterplas aan de oostkant van ís-Hertogenbosch bleek uit de keuring niet voldoende te zijn. Daarom heeft het waterschap extra grond aan de voet van de dijk aangebracht om deze stabiliteit voor de toekomst wel te garanderen. Bij de Engelsedijk is er in plaats van grond stortsteen aangebracht. Bij de Oosterplas is ook een oud gemaal gesloopt. Deze had geen actieve functie meer. Met de oplevering van dit werk heeft waterschap Aa en Maas het hele stelsel van regionale keringen in het beheergebied weer op orde.

Werk met werk maken
Naast het stabieler maken van de regionale keringen heeft waterschap Aa en Maas ook een tweetal inspectiepaden aangelegd aan de voet van de dijk zodat onder alle omstandigheden zowel het beheer en onderhoud als inspecties bij hoogwater goed uitgevoerd kunnen worden. Deze werkzaamheden stonden los van de uitkomst van de toetsing, maar in het kader van efficiŽntie zijn deze werkzaamheden tegelijkertijd uitgevoerd.

Foto: Rechter Diezedijk
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.12781