Datum plaatsing: 25 juli 2017

Meer parkeerruimte bij station Rosmalen


Meer parkeerruimte bij station Rosmalen


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Het gemeentebestuur van Den Bosch heeft de bereikbaarheid van de stad en de verkeersdoorstroming hoog op de prioriteitenlijst staan. “Daar hoort zeker het openbaar vervoer bij”, geeft wethouder Jos van Son, Rosmalens Belang, aan. Hij heeft onder meer ‘verkeer’ in zijn portefeuille.

Door Herman van Dinther

Hij vertelt dat hij op korte termijn de parkeerproblemen bij station Rosmalen wil aanpakken. “Treinreizigers parkeren nu nog volop op het voorterrein van Perron-3, dat daardoor de hele dag volstaat en niet beschikbaar is voor de bezoekers van het Sociaal Cultureel Centrum. Ik wil dan ook werken aan de plaatsing van een slagboom die pas na negen uur ‘s morgens opengaat. Aan de achterzijde is er volop parkeerruimte, maar een goede ontsluiting voor voetgangers is er niet. Daarom wil ik een voetgangerspad aanleggen waardoor de perrons snel en gemakkelijk te bereiken zijn. Het achter terrein moet daartoe echter wel op de schop, want ik wil ook de bevoorrading van Perron-3 via de achterzijde regelen. Op dit moment voeren we overleg met ProRail over de plannen. We zitten daarmee in de afrondende fase.”

Fietsstad
“Den Bosch is een echte fietsstad. Mensen gaan veelal met de fiets naar hun werk. De uitbreiding van het fietsnetwerk werpt duidelijk zijn vruchten af en met de komst van de E-bike en de Speed Pedelec kunnen gemakkelijk grotere afstanden worden afgelegd. Het woon-werkverkeer met de auto neemt daarmee af en dat is een goede ontwikkeling. Als gemeente hebben we al veel goede fietspaden en nu zijn we druk doende om in alle windrichtingen de snelfietsroutes uit te breiden. De F59 tussen Den Bosch en Oss ligt er, binnenkort gaat de route tussen Den Bosch en Veghel open. We werken momenteel aan de plannen voor de fietsroute naar Zaltbommel terwijl de besluitvorming over de verbinding Den Bosch Waalwijk in de eindfase zit. Samen met de gemeente Eindhoven en in goed overleg met de Provincie ontwikkelen we een snelfietsroute tussen beide steden.”

OV
“Dorpen als Bokhoven, Empel, Engelen, Kruisstraat, Nuland en Vinkel zijn verstoken van goed openbaar vervoer. Steeds meer buslijnen vallen weg door een te lage bezettingsgraad. Dat is echter de verantwoordelijkheid van de Provincie en vervoerder Arriva, daar hebben we als gemeente geen beslissingsbevoegdheid in. Wel zetten we ons als gemeente in om kleinschalige initiatieven die in de dorpen ontstaan te ondersteunen en te faciliteren. Als voorbeeld noem ik de verbinding Engelen Den Bosch. Vrijwilligers draaien een project dat wij ondersteunen door het beschikbaar stellen van materiaal. Het liefst zien wij dat er elektrisch wordt gereden. Er zijn ook andere plaatselijke initiatieven waarvan de haalbaarheid nog wordt getoetst, we zitten er bovenop.”
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14539