Datum plaatsing: 28 juli 2017

Ook op latere leeftijd bij de tijd blijven


Ook op latere leeftijd bij de tijd blijven


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is een cijferfabriek die van alles onderzoekt en bijhoudt. Zo verscheen veertien dagen geleden een publicatie over ICT-gebruik. Daaruit blijkt dat het aantal Nederlanders dat sociale media gebruikt de afgelopen twee jaar is gestegen naar acht op de tien, vooral dankzij een forse groei onder oudere leeftijdsgroepen. Rosmalenaar en ICT-specialist Bert van Strien is daarover zeer in zijn nopjes. Hij is voorzitter van de Stichting Senioren Computerleercentrum Rosmalen (SCR).

Door Herman van Dinther

Bert (66) was bij het Koning Willem I College jarenlang directeur van de ICT Academie. “Bij het KWI College was er altijd dynamiek en groeiden de opleidingen mee met de ontwikkelingen in de maatschappij. Door de reorganisaties die er regelmatig waren heb ik volop kansen gekregen en heb ik in de techniek van alles gedaan. Tot mijn afscheid, een paar jaar, geleden heb ik er met heel veel plezier gewerkt. Stilzitten is niets voor mij. Hoewel ik samen met mijn vrouw graag reis, wil ik als vrijwilliger met mijn kennis toch ook iets doen voor Rosmalen. Bij Popkoor Tune, waar ik jarenlang voorzitter ben geweest, kende ik Henriette Koldewee die actief was met een computerclubje bij de Hevo. Daar heb ik me bij aangesloten en vanaf september vorig jaar heb ik haar opgevolgd als voorzitter. De activiteiten van SCR zijn ondergebracht in een aparte stichting.”

Fijne locatie
“We hebben een samenwerkingsovereenkomst met De Annenborch. Op die locatie beschikken we over een ruimte met zes computerleerplekken en moderne didactische hulpmiddelen zoals een smartboard. Daar geven we cursussen aan senioren en maken hen vertrouwd met het werken met een computer en maken hen daarmee ook zelfredzamer.
Je hoort mensen weleens zeggen dat zij het niet hoeven te leren omdat hun kinderen de dingen wel voor hen regelen. Maar los van het feit dat die kinderen niet altijd op het goede moment de tijd hebben, als oudere ouders maak je je afhankelijk en dat voelt niet fijn. Het is toch veel lekkerder om zelf je zaakjes te kunnen regelen zoals internetbankieren. En door te mailen, te skypen, te whatsappen en te sms’en maak je je wereld groter en blijf je sociaal gemakkelijker actief.
Als stichting hebben we zo’n dertig vrijwilligers die de cursussen voor onze deelnemers verzorgen. Dat zijn allemaal gekwalificeerde mensen die aangesloten zijn bij de landelijke overkoepelende organisatie Seniorweb waar vierhonderd leercentra voor ouderen toe behoren. Bij hen kunnen onze vrijwilligers zich verder laten scholen, we kunnen er boeken bestellen en programma’s kopen. Het is natuurlijk belangrijk om bij de tijd te blijven en actuele thema’s te behandelen. En al denken mensen dat zij het allemaal wel weten, bijscholing kan echt geen kwaad. Het is wel interessant om alle mogelijkheden van je computer te kennen en te gebruiken.”

Potentie
“Rosmalen groeit, vooral door De Groote Wielen, nog steeds flink. We gaan richting de veertigduizend inwoners en daarvan is ongeveer een kwart onze doelgroep. We hebben dus een duidelijke taak om zoveel mogelijk van deze mensen te bereiken. Het is niet de bedoeling om van iedereen een computerdeskundige te maken, zeker niet. Maar basiskennis zou iedereen toch wel moeten hebben om zichzelf te kunnen redden en niet afhankelijk te hoeven zijn van anderen. Een cursus duurt maar vijf weken, dat wil zeggen anderhalf uur per week, dus dat valt best mee. Behalve de basiscursus is er voor iedereen de mogelijkheid om wat dieper in te gaan op diverse onderdelen. Er zijn bijvoorbeeld veel mensen die foto’s maken met hun telefoon maar er verder niets mee (kunnen) doen. Voor hen hebben we de cursus fotoboek maken, fotobeheer en foto bewerken. Maar ook de geheimen van een iPad en mobiele telefoon worden in aparte cursussen ontrafeld. Cursussen worden verzorgd voor groepjes van maximaal zes personen, maar het is ook mogelijk om individueel lessen te volgen. Naast de cursussen verzorgen we bijeenkomsten over actuele zaken zoals de onlangs ontwikkelde presentatie over veiligheid en beveiliging als je met computers werkt. Ook is het handig om gebruik te maken van het inloop spreekuur dat van dinsdag tot en met vrijdag wordt gegeven, telkens van 9.30 uur tot 10.30 uur en van 10.30 uur tot 11.30 uur. Daarvoor moet wel even een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 06 20 37 27 76, Annette Gladdines.”

Tik en klik
Bert, in zijn hart altijd voorstander van samenwerking, is blij met een nieuw project dat door de Koninklijke Bibliotheken wordt uitgevoerd. “Er is geld beschikbaar om mensen te prikkelen om meer te doen met “mijn overheid.nl” . De overheid wil meer en meer digitaal communiceren met de burgers. Daartoe is een basiscursus Tik en Klik voor beginners ontwikkeld die gevolgd kan worden onder andere in de bibliotheek in Perron-3. De vervolgcursus ‘Digisterker’ behandelt het werken met ‘mijn overheid.nl’. Daarvoor zijn vier docenten van onze Stichting door ‘de Bieb’ opgeleid en gecertificeerd. Aanmelden bij ‘de Bieb’ in ’s-Hertogenbosch. Wij juichen deze ontwikkeling toe, hoe meer mensen vertrouwd raken met de computer, hoe beter het is.” www.scr-rosmalen.nl
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.27596