Datum plaatsing: 31 juli 2017

Waterschap Aa en Maas onderzoekt visstand


Waterschap Aa en Maas onderzoekt visstand


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Van 31 juli tot en met half augustus onderzoekt waterschap Aa en Maas de visstand in onder andere de Aa van Gemert tot Den Bosch, Leijgraaf, Astense Aa en Soeloop, Traverse te Helmond, Koningsvliet en Koppelsloot, Hertogswetering, Hoefgraaf, Halsche beek, Hooge Raam, tochtsloot, Sint Jansbeek en het Eindhovens Kanaal. Per type water (sloot of stromend water) bepalen de onderzoekers of de visstand gezond en natuurlijk is. De resultaten van het onderzoek verwachten we begin 2018.

We beoordelen de waterkwaliteit op basis van de hoeveelheid en diversiteit aan waterplanten, waterinsecten en vissen in het water. Per type water (sloot of stromend water) bepalen we of de visstand gezond en natuurlijk is. We gebruiken de resultaten voor de rapportage in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarnaast kunnen de onderzoeksresultaten aanleiding zijn om maatregelen te nemen om de waterkwaliteit te verbeteren. Maatregelen zijn bijvoorbeeld het aanleggen van natuurvriendelijke oevers als paaiplaats of opgroeiplaats voor jonge vissen of het aanleggen van vispassages. Het visstand onderzoek herhalen we elke zes jaar.

Onderzoeksmethode
Tijdens het onderzoek besteden de onderzoekers veel zorg aan het welzijn van de vis. Nadat de vissen gevangen zijn, gaan de vissen in tonnen water en bepalen de onderzoekers de soort en de lengte. Vervolgens zetten ze de vissen weer terug in het water. Ook kiezen we bewust om het onderzoek in het najaar uit te voeren. Dan is kans op vissterfte relatief klein, omdat de watertemperatuur niet te hoog is en het zuurstofgehalte niet te laag.

Afhankelijk van de diepte en breedte van het water, vangen de onderzoekers de vissen met een zegen, of een elektro visapparaat. Een zegen is een groot net dat met de hand door het water wordt getrokken. Bij elektro vissen worden de vissen licht verdoofd met stroom. Vervolgens vangen de onderzoekers ze met een schepnet. Deze laatste methode gebruiken de onderzoekers alleen in de ondiepe (oever)zone. Het vissen met de zegen en het elektro visapparaat doen de onderzoekers overdag.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.27642