Datum plaatsing: 31 juli 2017

Stop overlast door mestoverschotten


Stop overlast door mestoverschotten


Berlicum (Sint-Michielsgestel): Duurzame veehouderij in Brabant. We zijn er nog niet. Begin juli heeft de Provincie daar een paar belangrijke besluiten over genomen. Zo is mestverwerking alleen nog toegestaan op bedrijventerreinen. Uitzonderingen zijn mogelijk voor samenwerkende melk veehouders. Of voor het bewerken van mest die is verzameld via pijpleidingen van maximaal twee kilometer. En ja, je eigen mest op het erf scheiden in een dikke en een dunne fractie mag nog steeds.

Dikke fractie
Maar mest van anderen verzamelen en op een centrale plaats scheiden, om aan de export van de dikke fractie te verdienen mag dus niet. En dat deed loonwerker Jennissen wel. Dit tot verdriet van bewoners in de wijde omtrek. Want lekker ruiken deed dat scheiden en mengen van de dikke fractie met grond niet echt. En wandelaars en fietsers door het nabijgelegen nieuwe Aa-dal werden ook niet altijd vrolijker van hun tochtjes.

Dwangsom
Enkelen van hen benaderden daarom de PvdA-fractie in de gemeenteraad. Die stelde er schriftelijke vragen over. De antwoorden kwamen onlangs binnen. De illegale activiteiten zijn inmiddels stilgelegd. Maar zoiets gaat helaas niet vanzelf. Al in december 2016 bleek bij een controle op grondstromen dat er niet-vergunde mestactiviteiten plaats vonden. Diverse hercontroles en een aankondiging van een flinke dwangsom waren nodig om de overtreding op te heffen.

Milieuklachtencentrale
En vergeet niet het belang van klachten van burgers. Jammer genoeg weet nog niet iedereen de weg naar de provinciale MilieuKlachtenCentrale. Bellen of digitaal melden leidt normaal gesproken tot controles. Gespecialiseerde mensen van de omgevingsdienst gaan hiervoor op pad. En als het nodig is, stelt die dienst de gemeente dan voor om de regels te handhaven. Zoals in het geval van Jennissen.

Handhaving
Nog niet alle omwonenden vertrouwen er volledig op dat de problemen voorbij zijn. Voor het werk bij anderen mag een loonwerker een mobiele mestscheider hebben staan. “Maar wie zegt ons dat er ’s nachts niet van alles mee gebeurt aan de Beusingsedijk, ” stellen zij. De PvdA rekent erop dat de loonwerker zijn verantwoordelijkheid kent. “Maar zolang er mestoverschotten zijn in onze provincie en er veel geld is gemoeid met het wegwerken daarvan, blijft de verleiding tot fraude en overtredingen bestaan, “aldus PvdA-raadslid Jan Pieter Vermeulen. “Handhaving blijft dus nodig. En we zijn blij dat de gemeenteraad onlangs een motie van ons en anderen aannam om als raad mee te praten over de prioriteiten die het gemeentebestuur bij handhaving stelt.“

Reageren kan via www.sintmichielsgestel.pvda.nl of Het Gewat 12, 5258KL Middelrode.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.17546