Datum plaatsing: 08 augustus 2017

Proef met wekelijkse GFT inzameling gemeente OssRegio (Oss): Gemeente Oss start met een pilot voor de inzameling van GFT afval. GFT staat voor groente-, fruit- en tuinafval. De pilot bestaat uit twee verschillende proeven waarin het GFT afval wekelijks wordt opgehaald in plaats van tweewekelijks. De pilot geldt niet voor heel Oss. Er zijn twee inzamelroutes uitgekozen. We hebben voor deze routes gekozen omdat de samenstelling van inwoners en woonsituatie verschillend is. Na de pilot wordt een sorteerproef gehouden om te kijken of de pilot het gewenste effect heeft gehad.

Vermindering restafval
Als GFT afval goed wordt gescheiden kan er behoefte zijn naar meer ophaaldagen. Dit omdat de container sneller vol kan raken. Een mogelijk gevolg van een volle GFT container is dat het GFT afval bij het restafval gaat. Uit sorteerproeven blijkt ook dat er veel GFT bij restafval zit. Dat is jammer want goede afvalscheiding zorgt voor beter bruikbare grondstoffen voor nieuwe producten. Ook is verwerking van restafval veel duurder dan dat van GFT. We willen de stroom restafval verminderen en bekijken of dit lukt als we het GFT afval vaker komen ophalen. Dit is ook een advies dat uit het afvalproject 100-100-100 naar voren kwam.

Pilot bestaat uit twee proeven
Nu wordt er bij inwoners van de gemeente Oss om de twee weken GFT afval opgehaald. Op 1 september start een proef waarin we het hele jaar één keer per week GFT komen ophalen. Vanaf 1 oktober start er een tweede proef waarin we in de maanden oktober, november en december 2017 en in 2018 in de maanden april, mei en juni één keer in de week GFT komen ophalen. Dit doen we in deze maanden omdat er dan veel tuin en snoeiafval vrij komt. Mensen die op een van de pilot routes wonen ontvangen een brief.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14178