Datum plaatsing: 08 september 2017

Stadsbewegwijzering Rosmalen wordt vervangen door dorps maat


Stadsbewegwijzering Rosmalen wordt vervangen door dorps maat


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Raadslid Roy Geerts van Rosmalens Belang stelde het College van Burgemeester & Wethouders vragen naar aanleiding van het plaatsen van een 'Bossche'wegwijzerpaal in het centrum van Rosmalen. Het college heeft de vragen inmiddels beantwoord met verheugend resultaat:

Vraag 1:
Is het college het met ons eens dat eigenheid van wijk en dorp moet worden gekoesterd, zodat elke wijk en elk dorp op unieke wijze de gemeente ’s-Hertogenbosch versterkt?
Antwoord:
Ja, het college deelt de mening van het Rosmalens Belang dat de eigenheid van wijk en dorp moet worden gekoesterd.

Vraag 2:
Beseft het college dat plaatsing van deze stadse bewegwijzering in dorpen niet bijdraagt aan de eigenheid en herkenbaarheid van het dorp?
Antwoord:
Ja, het college beseft dat de recent geplaatste voetgangersbewegwijzering niet bijdraagt aan de eigenheid en herkenbaarheid van Rosmalen. Het college kiest enerzijds voor een éénduidige uitstraling voor de voetgangersbewegwijzering met daarnaast ruimte voor eigenheid van de dorpen. Dat betekent het gouden wiebertje wordt aangebracht en dat in de dorpen de naam en het dorpswapen wordt opgenomen.

Vraag 3:
Heeft u of bent u voornemens om ook in de andere dorpen deze stadse bewegwijzering te plaatsen? Zo ja, waar?
Antwoord:
Nee, er zijn op dit moment geen plannen om in andere wijken of dorpen voetgangersbewegwijzering te plaatsen. Indien ook in de andere dorpen voetgangersbewegwijzering wordt geplaatst wordt genoemde lijn voortgezet.

Vraag 4:
Bent u bereid om de bewegwijzering aan te passen tot een meer bij het betreffende dorp passende uitstraling (bijvoorbeeld met het dorpswapen), zodat de herkenbaarheid van het dorp als onderdeel van de gemeente beter tot uiting komt?
Antwoord:
Ja, het college is bereid om de voetgangersbewegwijzering in Rosmalen aan te passen. Het kroontje op de afsluitdop wordt vervangen door het dorpswapen van Rosmalen en de tekst ’sHertogenbosch wordt vervangen door de tekst “Rosmalen”.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13808