Datum plaatsing: 11 september 2017

Extra geld naar kinderen in armoede in gemeente OssOss (Oss): Meer dan 2100 kinderen in Oss groeien op in armoede. Gemeente Oss wil dat deze kinderen mee kunnen blijven met sport, sociale en culturele activiteiten op school of in hun vrije tijd. Hiervoor krijgt de gemeente van het Rijk jaarlijks € 429.000 extra. De gemeenteraad heeft het plan van aanpak goedgekeurd.

In de gemeente Oss groeit 1 op de 8 kinderen jonger dan 18 jaar op in armoede. Dat zijn ruim 2.100 kinderen. Wethouder Kees van Geffen: ‘Alle kinderen moeten dezelfde kansen krijgen. Maar voor kinderen die opgroeien in armoede zijn die kansen niet zo vanzelfsprekend. Met het extra geld dat we hebben gekregen, kunnen we kinderen op meer en andere manieren mee laten doen.’
De gemeente voert het plan uit samen met scholen, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De gemeente gebruikt het extra geld om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen te helpen:

- Verhoging bijdrage schoolgaande kinderen voortgezet onderwijs
De bijdrage ‘Schoolgaande kinderen voortgezet onderwijs’ wordt voor het eerste jaar van de middelbare school verhoogd van € 250 naar € 400. Het overgangsjaar van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is een duur jaar voor veel ouders. Er zijn extra schoolkosten en ook zijn er vaak eenmalige kosten zoals een fiets. De gemeente wil dat leerlingen een goede start maken. Daarom wordt deze bijdrage verhoogd.

- Eerste zwemdiploma gratis
Kinderen moeten kunnen zwemmen. Om mee te doen, maar ook voor hun veiligheid. De bijdrage van de huidige regeling blijkt niet genoeg. Daardoor maken de kinderen de zwemlessen soms niet af. Daarom betaalt de gemeente voortaan het eerste zwemdiploma rechtstreeks aan het zwembad.

- Wijkgerichte activiteiten
Uit onderzoek blijkt dat de meeste kinderen in armoede opgroeien in de wijken Ruwaard, Schadewijk en Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel. Daarom zetten we daar bijzondere activiteiten op, zoals KinderResto van Harte en try outs voor cultuureducatie. Samen met ONS welzijn en scholen bekijken we welke extra wijkgerichte activiteiten we nog gaan organiseren, zodat deze kinderen meer ontwikkelingskansen krijgen.

- Recreatievoorzieningen in schoolvakanties
Kinderen in armoede kunnen vaak niet op vakantie of meedoen aan activiteiten tijdens de vakantie. Daarom gaat de gemeente iets bedenken die toegang geeft tot recreatieactiviteiten, speelgelegenheden of zwemvoorzieningen, zodat gezinnen met kinderen in de vakantieperiode extra mogelijkheden hebben.

- Oss Innoveert ‘Kinderen in armoede’
Gemeente Oss nodigt inwoners en instellingen uit om mee te denken en met de gemeente samen te werken om armoede onder kinderen aan te pakken. De gemeente wil hiermee nieuwe initiatieven ophalen en hoopt dat dit jaar nog initiatieven van start gaan.

Armoede is meer dan een tekort aan geld. Het is een vorm van sociale uitsluiting waarin meerdere risico’s als een laag inkomen, een slechte arbeidsmarktpositie, problematische schulden, een laag opleidingsniveau en gezondheidsproblemen vaak samenkomen. Dit vooral in situaties waarin nauwelijks uitzicht is op werk of verandering in leefsituatie. Inwoners kunnen niet volwaardig meedoen in de maatschappij.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.11698