Datum plaatsing: 12 september 2017

Openbare vergadering Dorpsraad GeffenGeffen (Oss): De vakantie zit er voor velen weer op. Reden voor de dorpsraad om weer een openbare zitting te houden op maandag 18 september. Wat staat er deze keer op de agenda...?

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Verslag vorige vergadering
4. Mededelingen adviseurs Dorpsraad
a. Stand van zaken Voorzieningenkaart Geffen, update juni 2017
b. Stand van zaken aanleg glasvezel in Geffen
5. Ingekomen en uitgaande post
a. Huurkosten zeskampterrein op sportpark de Bieskamp
b. Overleg Dorpsraad met Ondernemend Geffen
c. mail Charles van Herpen over wijze van subsidieverstrekking door de Dorpsraad
d. onthullen straatnaambord Dokter Jansenhof: wanneer en op welke wijze
e. brief gemeente over bestemmingsplan Kom Geffen
f. brief gemeente over aangepast ontwerp plan De Oorsprong
g. mail gemeente over blauwalgen in De Wiel
6. Stand van zaken Ė FinanciŽn
a. Subsidieverzoeken;
i. KPJ Go
ii. Passe Partout
iii. Halloween activiteiten Oss
iv. Stichting Muziek Kiosk Geffen
7. Overige mededelingen
a. Stand van zaken Heesch-West
8. Spreekrecht publiek
9. Rondvraag
10. Sluiting

Aanvang 20.00 uur, locatie de Koppellinck
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.13830