Datum plaatsing: 13 september 2017

Blanco: Niet als een kip zonder kop


Blanco: Niet als een kip zonder kop


Heeswijk-Dinther (Bernheze): Zaterdag 2 september waren raads-, commissie-, en collegeleden te gast op het pluimveebedrijf van Miranda en Erik van Doorn in Heeswijk-Dinther. Uitgenodigd door de ZLTO, die vaker dergelijke bedrijfsbezoeken organiseert. De communicatie, de band en verbinding met de agrarische sector is voor eenieder van groot belang. Tijdens de gastvrije ontvangst kregen we een duidelijke, objectieve presentatie over alles wat zich afspeelt binnen zo’n kippenbedrijf en waaraan de eigenaren allemaal moeten voldoen. Miranda en Erik presenteerden zich als zeer betrokken met en trots op hun bedrijf. Terecht dat ze dit zo konden doen, want ze handelen binnen de agrarische sector echt niet ‘als kip zonder kop’ . In tegendeel.

Het bewuste en zorgvuldige handelen door de vele agrariërs in onze gemeente kregen we vervolgens ook te zien en te horen tijdens een rondrit. Aan de reeds langer bestaande erfbeplantingen wordt nog steeds en hernieuwd meegedaan. Soms in samenspraak met omwonenden. Vele akkerranden zijn met kleurrijke, (wilde ) bloemen begroeid, ter bevordering van o.a. de bijen- en insectenstand. Vaak een win- winsituatie vanwege subsidie en minder productopbrengst in deze randzones. Op een paar erven konden zwaluwen net als vroeger op de speciaal geplaatste “oude” elektriciteitspalen neerstrijken. Een hele “opluchting” is zeker, dat al bij veel bedrijven kadaverkoeltanks zijn geplaatst.

Goede voorbeelden dat natuur, gezondheid en agrarische activiteiten prima samen kunnen gaan, en ook samen moeten gaan. Jammer dat nog al te vaak door “onwetenden” als kip zonder kop gekakeld wordt over onze agrarische bedrijvigheden.

Ad Donkers
raadslid Politieke Partij Blanco
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15081