Datum plaatsing: 19 september 2017

Uitbreiding containeroverslag Osse havenOss (Oss): Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van Oss voor om grond te kopen aan de Osse haven. Deze grond is bestemd voor uitbreiding van de containeroverslag van OOC Terminals. De raadscommissie Ruimte bespreekt het voorstel op 12 oktober; de gemeenteraad neemt op 2 november een besluit over de aankoop.

In erfpacht aan OOC Terminals
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelde in 2012 3,8 miljoen euro beschikbaar aan de gemeente Oss voor uitbreiding van containeroverslag. Aankoop van het perceel dat de gemeente Oss toen op het oog had, ging niet door. Nu is er overeenstemming over de koop van een ander terrein voor uitbreiding van containeroverslag. Het gaat om de grond onder de huidige containerterminal en de percelen aan de Waalkade tussen de terminal en het bedrijf Agrifirm. Na aankoop krijgt OOC Terminals de grond in erfpacht. Gronduitgifte in erfpacht zorgt er voor dat de gemeente de investering in de loop van de jaren terugverdient (kostenneutraal). De bijdrage van het Ministerie wordt gebruikt voor aanpassingen in de openbare ruimte in de haven en voor onderzoek dat nodig is om het plan uit te voeren.

Infrastructuur op orde
Binnenhaven en containeroverslag zijn erg belangrijk voor Oss. Door de uitbreiding van containeroverslag mogelijk te maken, geven we uitvoering aan een belangrijk onderdeel van ons economisch beleid: de infrastructuur voor ondernemend Oss op orde.
We scheppen ruimte voor meer containervervoer per schip en trein en vergroten zo de aantrekkingskracht van trimodaal Oss voor bedrijven in de ontwikkel- en maakindustrie.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

zakelijk nieuws

© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15993