Datum plaatsing: 22 september 2017

Osse gemeenteraad weert mestverwerking van industriettereinOss (Oss): Woensdag 20 september 2017 heeft de gemeenteraad van Oss een besloten vergadering gehouden. Op de agenda stond het voorbereidingsbesluit Bedrijventerreinen Oss 2017. Dit voorbereidingsbesluit is vandaag vrijdag 22 september 2017 gepubliceerd en is nu openbaar. Voor een toelichting op het besluit is uw redactie vanmiddag welkom op een persbijeenkomst in het gemeentehuis van Oss. Deze bijeenkomst begint om 15.30 uur.

Wat is een voorbereidingsbesluit?
De gemeenteraad kan een voorbereidingsbesluit nemen om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Daarmee kunnen omgevingsvergunningen voor bouwen worden aangehouden, ook al passen deze in het geldende bestemmingsplan. In het voorbereidingsbesluit bepaalt de raad voor welk gebied het besluit geldt en op welke dag het besluit in werking treedt. Een voorbereidingsbesluit blijft n jaar geldig. De gemeenteraad moet in die periode een nieuw ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.

Waarom hebben we dit besluit genomen?
De milieuaanvraag bij de provincie voor een mestverwerkingsfabriek op bedrijventerrein Elzenburg heeft voor veel onrust gezorgd. Daarom heeft de gemeenteraad eerder al besloten dat plannen voor grootschalige mestverwerking op Elzenburg alleen doorgaan als er voldoende waarborgen zijn voor gezondheid, geur en verkeer. De rechter heeft de gemeente in het gelijk gesteld in deze kritiek op de vergunning van de provincie. Het is bij de gemeente bekend dat een nieuwe aanvraag in voorbereiding is. De gemeenteraad heeft het voorbereidingsbesluit genomen om beleid op te stellen voor mestverwerking op bedrijventerreinen in de gemeente Oss. De raad wil zo voorkomen dat een nieuwe aanvraag voor mestverwerkingsbedrijven in behandeling moet worden genomen voordat het beleid is opgesteld en in een (ontwerp)bestemmingsplan is vastgelegd.

Waarom hebben we het op deze manier gedaan?
Er is gekozen voor een besloten raadsvergadering omdat er tijd zit tussen het nemen van het besluit en de publicatie. Het moment van publicatie bepaalt wanneer het voorbereidingsbesluit in werking treedt. Dat staat in de wet. Komt er vr de publicatie nog een aanvraag voor een ongewenste ontwikkeling binnen, dan geldt het huidige bestemmingsplan. Dat risico wil de gemeenteraad voorkomen.

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.16901