Datum plaatsing: 27 september 2017

CDA wil snelle oplossing “rondje Postelstraat”


CDA wil snelle oplossing “rondje Postelstraat”


's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Bij buurtbewoners en ondernemers uit de Postelstraat / Kruisstraat / Sint Janssingel / Achter de Boogaard leeft al zeer lange tijd grote ergernis over (agressieve) hardrijders die dagelijks het "rondje Postelstraat" rijden en daarmee een zeer onveilige situatie creëren in deze buurt. Meerdere malen is door hen, samen met de Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad, gevraagd om maatregelen.

In juni 2016 gaf het College van B&W, naar aanleiding van raadsvragen, aan in overleg te treden met bewoners en andere belanghebbenden om te komen tot passende maatregelen. Nu, ruim een jaar verder zijn er, tot grote ergernis van alle betrokkenen, nog steeds geen concrete maatregelen vanuit de gemeente getroffen. “Dit is voor de CDA-fractie onacceptabel!” aldus fractievoorzitter Ben Wagemakers. “Wij willen nu van het College weten wat er sinds vorig jaar concreet is gebeurd om te komen tot een oplossing van de problematiek.” Daarnaast aan welke oplossing door het College wordt gedacht en wanneer de eerste fysieke aanpassingen ter bevordering van de verkeersveiligheid van het "rondje Postelstraat" worden uitgevoerd. Ben Wagemakers: “Uiteraard verwachten wij ook dat over de te nemen maatregelen zo snel mogelijk met alle betrokken wordt gesproken.”
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15282