Datum plaatsing: 13 oktober 2017

Bijzondere Mariaviering in HeeschHeesch (Bernheze): Oktober is, na mei, in onze RK-kerk de tweede Mariamaand. Het is de maand van de Rozenkrans. Dit gebruik stamt uit de 19e eeuw. Het is een uitbreiding van het liturgische feest van Maria Koningin van de Rozenkrans op 7 oktober. In de Middeleeuwen groette men Maria, de moeder van Jezus, met de naam 'roos', het symbool van de blijdschap. De naam 'rozenkrans' verwijst naar het geheel van gebeden, die als rozen aan Maria worden gewijd. Het samenkomen rond Maria is een traditie die in veel kerken is blijven bestaan en velen goed doet en kracht geeft.

In de Petrusí Banden kerk van de parochie De Goede Herder willen we op zaterdag 21 oktober om 15.00 uur graag samen met u en bewoners van De Binnenhof uit Zorgcentrum Heelwijk tot Maria bidden, haar danken voor de goede dingen in ons leven en haar vragen ons te helpen en te steunen in moeilijke tijden. Ook voor mantelzorgers van bovengenoemde bewoners en al diegenen die thuis hun dierbaren ondersteunen, is het goed om het af en toe innerlijk stil te maken. We hopen dat deze Mariaviering ervaren mag worden als een teken dat we er niet alleen voor staan.

In deze bijzondere Mariaviering zal pastor David van Dijk voorgaan. Samen met het Caecilakoor zullen we Maria toezingen en bij haar beeltenis kaarsjes branden voor allen die wij in ons hart meedragen en Gods kracht en troost toewensen. Na afloop van de viering is er een kort samenzijn met koffie en thee. Iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie, bijvoorbeeld over gewenst vervoer naar de kerk of voor een gesprek rond verlieservaring, kunt u contact opnemen met de pastoraal werkster van de parochie, Annemie Bergsma: (0412) 451215 of a.bergsma@parochiedgh.nl.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.32467