Datum plaatsing: 30 september 2017

Geld gemeente voor Vinkelse molenVinkel ('s Hertogenbosch): Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor 2018 klaar. In totaal gaat er € 747 miljoen om in de begroting. Zij legt deze begroting aan de gemeenteraad voor ter besluitvorming. Het is de laatste begroting in deze bestuursperiode. Voor het college geen reden om de handrem te hanteren. Vandaar de titel van de begroting: met kracht door voor ‘s-Hertogenbosch.

“De afgelopen jaren zijn we erin geslaagd om veel van onze plannen uit het bestuursakkoord uit te voeren” licht het college toe. “Maar we zijn er nog niet. Wij blijven ons inzetten voor een nog aantrekkelijkere en betere gemeente. Dat doen we samen met inwoners, bedrijven en organisaties.”

Daarbij blijven de financiële houdbaarheid en een sluitende meerjarenbegroting uitgangspunt. Ook het beperken van de lasten voor de inwoners blijft van kracht.

Het college wil doorpakken op het verwezenlijken van haar ambities voor duurzaamheid. Zij gaat de aandacht daarvoor intensiveren met extra menskracht. Ook beseft het college dat het om een gezamenlijk opgave gaat waarbij zij bewoners, organisaties en bedrijven hard nodig heeft. “Dat betekent samen optrekken en elkaar verder helpen.”

Dat geldt ook op andere fronten. “Wij willen waar mogelijk de ruimte bieden voor goede ideeën. En die ook financieel ondersteunen. We bekijken per project wat de mogelijkheden zijn. Dat vraagt om maatwerk. Een bijvoorbeeld is de bouw van de molen in Vinkel. Daar willen we geld voor vrijmaken.”Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.12189