Datum plaatsing: 30 september 2017

Vergunning voor Windpark De Rietvelden's-Hertogenbosch ('s Hertogenbosch): Gemeente ’s-Hertogenbosch verleent de omgevingsvergunning aan Raedthuys Pure Energie voor Windpark De Rietvelden. Vanaf 2 oktober t/m 12 november 2017 start een zes weken durende beroepstermijn.

Ingekomen zienswijzen
Van 12 juni t/m 24 juli 2017 lagen de aanvraag en de ontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning ter inzage. Zienswijzen die binnenkwamen, betrok de gemeente in haar besluitvorming. Ze beantwoordt de zienswijzen in de definitieve beschikking voor de omgevingsvergunning. De gemeente heeft besloten de omgevingsvergunning te verlenen.

Het college scherpte voorjaar 2017 de voorwaarden aan het plan al aan. Dit deed zij door ingekomen inspraak reacties eind 2016. De raad stemde voor het raadsvoorstel.

Opbrengsten ook naar omgeving
Raedthuys Pure Energie werkt samen met de mede-initiatiefnemers aan een (financieel) participatiemodel. Dit zijn Heineken Brouwerij ’s-Hertogenbosch, aannemer Barten, containerterminal BCTN Den Bosch, de familie Pennings en de coöperatieve vereniging Bossche Windmolen West. Dit doen zij samen met Energiecoöperatie 073.

Het model brengt voor de omgeving meer evenwicht in de lasten en de lusten van de windmolens. Zo gaan de initiatiefnemers samen met o.a. omwonenden een gebiedsfonds oprichten. Dat gebeurt in een ‘Werkgroep Omgeving Windmolens’. Coöperatie BWW verkoopt sinds 5 september 2017 ‘Bossche Windmolen Delen’. Daarmee worden omwonenden, kleine bedrijven en verenigingen mede-eigenaar van één van de vier windmolens.

Beroep
De aanvraag en de definitieve beschikking voor de omgevingsvergunning, met bijlagen, liggen vanaf maandag 2 oktober t/m 12 november 2017 zes weken ter inzage. De stukken zijn in te zien bij het Omgevingsloket in het stadskantoor. U maakt hiervoor een afspraak via (073) 615 57 77. De stukken vraagt u op via omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl. U kunt ze ook downloaden via de pagina over de omgevingsvergunning of de algemene projectpagina.

Een belanghebbende kan van 2 oktober t/m 12 november 2017 beroep instellen tegen de definitieve beschikking als hij/zij:

van 12 juni t/m 24 juli 2017 een zienswijze indiende tegen de ontwerpbeschikking,
of kan aantonen dat hij/zij daar toen niet toe in staat is geweest,
en/of het niet eens is met eventuele wijzigingen in de definitieve beschikking ten opzichte van het ontwerp.
Meer over de definitieve beschikking en beroep op vindt u op deze pagina of op de algemene projectpagina over Windpark De Rietvelden.

Klimaatneutraal
Gemeente ’s-Hertogenbosch wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat kan door het besparen van energie. En door het toepassen van duurzame energie. Windmolens zijn daar een voorbeeld van. In 2014 noemde de gemeenteraad hiervoor al plaatsen. De omgeving van de A59 (nabij Treurenburg) en het noorden van bedrijventerrein De Rietvelden horen daar bij.

Meer informatie
Meer weten over het plan voor het Windpark De Rietvelden? Kijk op de gemeentelijke pagina Windpark De Rietvelden. Op www.windparkderietvelden.nl en www.bosschewindmolenwest.nl vindt u informatie van de initiatiefnemers.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.14835