Datum plaatsing: 03 oktober 2017

HEVO Werkconferentie: “ Kwetsbare Ouderen in Beeld “


HEVO Werkconferentie: “ Kwetsbare Ouderen in Beeld “


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Er worden de laatste jaren heel wat onderzoeken, rapportages, artikelen en theorieën over gepubliceerd: Kwetsbare ouderen, eenzame ouderen. U heeft er vast ook over gehoord en gelezen. Vraagt u zich ook wel eens af hoe deze situaties te voorkomen zijn en wat ieder van ons daar in de praktijk van alledag aan kan doen?

Seniorenvereniging HEVO bestaat dit jaar 25 jaar. Er zijn daarom allerlei feestelijke activiteiten georganiseerd met als afsluiter het Muziekfeest op zondag 15 oktober. HEVO viert dit jubileumjaar echter niet alleen feest maar staat ook stil bij haar rol en functie in het sociaal-cultureel leven van ouderen. De missie van HEVO is “ eraan werken dat senioren kunnen blijven deelnemen aan de samenleving”. Ook HEVO wordt, juist omdat zij haar activiteiten richt op senioren, geconfronteerd met allerlei vragen op het terrein van kwetsbaarheid en eenzaamheid. Daar is geen pasklaar antwoord op te geven. HEVO wil dan ook graag samen met anderen doordenken over dit vraagstuk en met elkaar zoeken naar praktische handvatten en concrete stappen.

HEVO, AVANS Hogeschool en stichting Divers hebben de handen ineen geslagen en organiseren op 12 oktober a.s. een werkconferentie over dit onderwerp. Naast natuurlijk de HEVO-leden zijn allerlei organisaties en personen die met ouderen te maken hebben, uitgenodigd. Na een inleiding door de lector Active Ageing Dr. Louis Neve, gaan de deelnemers in groepjes aan de hand van een aantal casussen praten over dit onderwerp. Doel is om zoveel mogelijk praktisch uitvoerbare ideeën boven tafel te krijgen die ertoe bijdragen dat kwetsbaarheid vroegtijdig wordt gesignaleerd en wellicht voorkomen kan worden. Als we elkaar kunnen versterken in dat handelen zou prachtig zijn. Het programma wordt door dagvoorzitter Jan de Wit, in goede banen geleid. Paul Kagie, wethouder Zorg en Welzijn krijgt het slotwoord. Muzikale intermezzo’s worden verzorgd door leerlingen van het Rodenborchcollege. Het RABObank Coöperatiefonds en de Stichting tot steun voor de zorg van ouderen in ‘s-Hertogenbosch, maken deze werkconferentie financieel mogelijk. Met recht dus een werkconferentie waar veel partijen in samenwerken!

Aan het einde van de conferentie is er gelegenheid om afscheid te nemen van de oudvoorzitter van HEVO Jan Janssen en om kennis te maken met de nieuwe voorzitter Carel van den Heuvel.

De conferentie wordt gehouden op donderdag 12 oktober in PERRON-3 te Rosmalen. Aanvang 13.00 uur.

Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp en wilt u meedenken en meepraten? Meer informatie kunt u vinden op www.hevorosmalen.nl. U kunt zich voor de conferentie aanmelden door een mail met naam, evt. Organisatie, telefoonnummer en mailadres te sturen naar: info@hevorosmalen.nl.
Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

algemeen nieuws

© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.29096