Datum plaatsing: 30 september 2017

Inloopbijeenkomst wijziging van de Hertogswetering – Roode Wetering


Inloopbijeenkomst wijziging van de Hertogswetering – Roode Wetering


Gewande ('s Hertogenbosch): Waterschap Aa en Maas start met het project ‘Integrale aanpak Hertogswetering – Roode Wetering’. Onderdeel van het project is het verbeteren van de kades, de migratiemogelijkheden voor flora en fauna vergroten en het maaibeheer in de Hertogswetering verbeteren. De Hertogswetering en Roode Wetering liggen in de gemeente Oss. Tijdens een inloopbijeenkomst worden schetsen gepresenteerd waarin het toekomstbeeld van de waterlopen wordt getoond.

Iedereen in het gebied die een mogelijk belang heeft of geïnteresseerd is, is van harte welkom om te komen naar de inloopbijeenkomst op woensdag 4 oktober in gemaal Gewande, Krommenhoek 8a in Gewande. Het tijdstip zoals eerder aangekondigd is iets gewijzigd. Van 14:00 tot 20:00 uur bent u welkom. Wilt u komen? U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen met uw naam en aantal deelnemers naar aanmelden@aaenmaas.nl.

Projectleider Ernst-Jan Melisie over het project: “Momenteel zijn we bezig met de ontwikkeling van schetsen waarin het toekomstbeeld wordt getoond. Graag gaan we met belanghebbenden en de omgeving in gesprek om te inventariseren of we mogelijk kansen of knelpunten over het hoofd zien. Daarna gaan we stap voor stap met de verschillende onderdelen van het project aan de slag.”
De Hertogswetering is grotendeels al ingericht als ecologische verbindingszone (EVZ). Voor het creëren van een volwaardige ecologische verbindingszone is waterschap Aa en Maas nog niet in het bezit van alle benodigde gronden. Toch wil het waterschap op korte termijn starten met de werkzaamheden. Ernst-Jan: “Alles wat we kunnen doen, willen we alvast doen. Voor de ontbrekende grond ligt dan nog een restopgave.”Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.12869