Datum plaatsing: 02 oktober 2017

“Samen aan de slag voor een veilige samenleving”


“Samen aan de slag voor een veilige samenleving”


Regio ('s Hertogenbosch): Dianne van Gammeren gaat per 1 oktober 2017 aan de slag als sectorhoofd van het district 's-Hertogenbosch. Ze volgt daarmee Albert van de Wetering op, die in juni is begonnen als sectorhoofd voor het district Eindhoven.

Van Gammeren (45) heeft een loopbaan zowel binnen als buiten de politie en was de laatste jaren sectorhoofd van de Dienst Regionaal Operationeel Centrum. Met veel passie zette ze zich in voor de omvorming van de voormalige meldkamer tot Operationeel Centrum (OC): "Een flinke veranderopgave die meer is dan alleen een verandering van naam", geeft Van Gammeren aan. Verder: "Deze ontwikkeling doet recht aan de kern van een OC, namelijk om vanuit inzicht en overzicht de politieoperatie te sturen". Ze heeft zin in haar nieuwe uitdaging en ziet het als een belangrijke taak om te werken aan de verbinding tussen de politie en haar omgeving: “Op tal van gebieden zijn we al goed bezig op dat terrein. Ik vind het geweldig om te zien dat wijkagenten via media als bijvoorbeeld Instagram in contact staan met jongeren of in gemeentehuizen spreekuur houden. Die contacten zijn essentieel om nu en in de toekomst ons werk te doen."

Contact
Toch blijft het voor de politie een constante uitdaging om te werken aan de relatie met de burger: "Hele simpele zaken als het terugbellen na een melding of een aangifte zijn van wezenlijk belang voor het vertrouwen dat mensen hebben in de politie. Het is voor heel veel mensen niet vanzelfsprekend om met de politie contact op te nemen, maar in het veilig en leefbaar houden van de samenleving hebben we elkaar hard nodig". Van Gammeren stelt dat je als individuele collega daarin verschil kunt maken: "Jij bent degene die met de burger, het slachtoffer of een instantie praat, en kunt daarin heel bepalend zijn". Maar ook de grotere en meer weerbarstige thema's zullen de agenda gaan bepalen. "Denk aan ondermijning, maar bijvoorbeeld ook aan terreur. De recente aanslagen laten maar weer zien dat we hierop alert moeten blijven".

Weten wat er speelt
Om als politie de juiste dingen te doen is het van belang om te weten wat er speelt in de samenleving en daar naar te handelen: "Natuurlijk hebben onze wijkagenten daarin een belangrijke rol, maar het gaat mij om het principe; zijn we daar waar het nodig is? En dan heb ik het niet alleen over 'real life', maar ook over de digitale wereld en de verschillende netwerken. Het is gewoon hard werken om onze complexe samenleving leefbaar te houden. Soms moet je daarvoor begrenzen en ingrijpen maar als je duurzaam dingen wilt veranderen moet je durven inzetten op het mobiliseren van positieve krachten en investeren in een integrale benadering. Om dat te doen moet je weten wat er speelt. Dat wil ik doen met een open blik en oprechte nieuwsgierigheid". Die opstelling heeft ze overigens niet alleen naar buiten maar ook naar haar eigen collega's. "De situaties waar wij mee worden geconfronteerd raken je soms tot in het diepst van je ziel. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Het lukt ons gelukkig steeds beter om daar de juiste aandacht aan te geven, maar we moeten daar fors op blijven investeren. Als het even kan maak ik altijd even ruimte voor persoonlijke aandacht."

Samenwerking
Op tal van terreinen werkt de politie aan een veilige samenleving en meer dan ooit is samenwerking met partners en burgers essentieel, zo vertelt Van Gammeren: "Om als politie effectief te kunnen zijn is samenwerking met bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en beveiligingsbedrijven noodzakelijk. Zij hebben zoveel relevante kennis voor ons. Als je dit weet te bundelen kunnen we slimme allianties aangaan. Dat maakt ons krachtig. Daarmee kunnen we uiteindelijk verschil maken en effectief zijn in de aanpak van criminaliteit."

Toekomstbestendig
Het in kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen vraagt om flexibiliteit en wendbaarheid. "En dat is geen vanzelfsprekende combinatie binnen onze organisatie", aldus Van Gammeren. "Toch moeten we mee in die ontwikkeling. Zowel in de operatie als in de bedrijfsvoering. Wij zullen op een slimmere manier, los van vastgeroeste patronen en los van de schotten tussen blauw en opsporing, gebruik moeten maken van (nieuwe) netwerken, nieuwe technieken en big data om zo bij te dragen aan de veiligheid in Nederland. Ik zal me vanuit mijn nieuwe functie hiervoor inzetten en nodig je uit om hierin samen op te trekken."

Social media
Ons nieuwe secorhoofd van het district 's-Hertogenbosch is ook actief op social media. Zowel op LinkedIn als op Twitter laat ze geregeld van zich horen.Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:

politie nieuws

© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.24635