Datum plaatsing: 04 oktober 2017

Ook jaar later nog grote ergernissen over F59


Ook jaar later nog grote ergernissen over F59


Rosmalen ('s Hertogenbosch): Nuland en Geffen waren tegen maar de fietssnelweg F59 tussen Oss en ’s Hertogenbosch moest en zou aangelegd worden. Vooral de route in de dorpen blijkt erg gekunsteld. Ook na de vele aanpassingen is de kritiek een jaar na de opening zeker niet verdwenen.

Door Bas Pennings

Het is maandagochtend 7.00 uur als ik de auto parkeer nabij het terrein van hondensportvereniging Vriendschap en Trouw in de Nulandse hei. Juist hier loopt een omstreden stuk van de fietssnelweg. We gaan op zoek naar gebruikers van de F59 maar dat valt nog niet mee! In anderhalf uur tijd passeren er meer hondenuitlatende buurtbewoners dan fietsers. Precies twee tel ik er in de richting ’s Hertogenbosch. Richting Oss gaat er, ook in dit spitsuur, niet één.

Dat is even verderop wel anders. Fietsers blijken gewoon de oude route vanuit Nuland te nemen. Daar ligt tot aan de Bergstraat (de weg die de hei inloopt) een tweezijdig vrijliggend fietspad vanaf het centrum van het dorp. Grote groepen fietsers gaan er vooral richting voortgezet onderwijs in Rosmalen en hier en daar is er ook wat fietsend woonwerkverkeer vooral richting de Binckhorst en Mariaoord. Opvallend genoeg blijken veel fietsers gewoon het oude, niet meer onderhouden, vrijliggende dubbelzijdige fietspad langs de Waterleidingstraat te blijven gebruiken. De reden daarvan is snel duidelijk, als de ‘fietsstraat’ meer auto’s blijkt te verwerken dan fietsers en de automobilisten met snelheden ver boven de toegestane 30 over de betonnen rijafscheidingen tussen de fietsers door zigzaggen. De verwachtingen vanuit het dorp zijn hier dus uitgekomen.

Zou het tussen Oss en Geffen anders zijn? Vaststellen is daar erg lastig, want feitelijk ligt er helemaal geen fietssnelweg in Geffen dorp. De F59 houdt op voor de route in de Thijmstraat de Dorpsstraat bereikt en is pas weer terug te vinden aan de Bredeweg. Waar ik op de Bredeweg overigens ook veel meer autoverkeer tegenkom dan fietsers. In het hele centrum moet de fietser het maar uitzoeken want bebording ontbreekt. Op de Bergstraat treffen we uiteindelijk wel wat scholieren en woonwerkverkeer. Dat blijkt echter vooral uit de directe omgeving te komen en deze route ook al voor de aanleg van de F59 te hebben gebruikt.

En al die scholieren dan die dagelijks vanuit Nuland en Geffen richting het voortgezet onderwijs in Oss fietsen, gebruiken die de F59 niet? Nee is daarop het eenvoudige antwoord. Langs de Groenstraat van Nuland naar Geffen ligt een fraai vrijliggend fietspad aan allebei de kanten van de weg. Vanuit Geffen richting Oss is onlangs een nieuw fietspad langs de Heesterseweg gerealiseerd. De route gaat in nagenoeg rechte lijn tussen Nuland en Geffen en Geffen en Oss en is dan ook logischer en sneller.
Het beeld dat van de F59 na een jaar overblijft is dat van een typisch voorbeeld van een prestigeproject waar alleen de politiek het nut van inziet. Bijna 5 miljoen heeft het gekost. Ook dat nog. Er werd niet geluisterd naar de Dorpsraden en de eigen inzichten werden hen door de strot geduwd.

Een jaar later blijken de Dorpsraden het bij het rechte eind gehad te hebben. Zij hebben zich bij het pad neergelegd, ze moeten wel, maar blijven zich inspannen om de F59 in elk geval dan maar zo veilig mogelijk te maken. De Nulandse Dorpsraad heeft onlangs weer een lijst aangeleverd met ontbrekende verkeersborden en maatregelen en ook de Geffense Dorpsraad blijft actief meedenken.

Het autoverkeer op de A59 en enkele andere wegen moest door de aanleg van de F59 met wel 8 procent afnemen. Dat lijkt totaal niet gelukt. Komende maand wordt het verkeer geteld om dat ook te kunnen staven. “De drukte op de A59 is van veel factoren afhankelijk, niet alleen van het fietspad”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat in BD. “De aantrekkende economie speelt een rol. Hoe meer mensen aan het werk zijn, hoe meer verkeer. Is het de hele zomer zonnig, dan pakken veel mensen de fiets. Pas na een jaar of vijf kan je écht wat zeggen over een eventuele afname van het autoverkeer en de rol van de F59.”

Is de F59 dan echt nergens goed voor geweest? Toch wel. Vooral in het weekend wordt het fietspad, zeker in de Nulandse heide, druk gebruikt door recreanten. Het stuk Nuland-Geffen mag een grote dure mislukking zijn, even verderop in Rosmalen lijkt het fietspad wel een aanwinst. Zowel het eerste stuk van Ruttenhofstraat richting station Rosmalen (en Rodenborch) wordt druk gebruikt en ook op het stuk langs het spoor richting ’s Hertogenbosch is het deze zelfde ochtend druk met studenten én woon-werkverkeer. Tegelijk het bewijs dat de route langs Geffen en Nuland ook gewoon langs het spoor aangelegd had moeten worden. Het blijkt maar weer: een niet-logische route wordt, ook in de praktijk, niet gebruikt!

Uw regio in beeld:

Een greep uit het thuisinhetnieuws fotoarchief:


© 2018 Thuis in het nieuws | Webworks: DigiFactory Webworks | Design: Creativos 0.15221